Arquivos mensuais: Xuño 2017

VIVIR EN GRUPO

Di a UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura ) que “as primeiras experiencias do neno constitúen a base de toda aprendizaxe posterior”.

Con esta idea vimos traballando desde o inicio. As primeiras experiencias pois, non son as que se ofrecen no segundo ciclo de educación infantil ou primaria (como ben sabedes agora mesmo están escolarizados no primeiro ciclo de educación infantil), as primeiras experiencias  prodúcense nada máis nacer, nas primeiras horas, día e anos.

Sabemos que a decisión que motiva a incorporación á escola en idades tan temperás na ampla maioría é por unha cuestión de conciliación, por resolver onde deixar ós pequenos mentres imos traballar (calquer tipo de traballo, o do fogar tamén conta). Pero para nós, os profesioanais da etapa, sabemos que é unha boa opción porque:

  • O sistema escolar conta que aos tres anos, cando se inicia a escolarización no segundo ciclo de educación infantil,  xa adquiriron suficiente competencia falada para basear o groso da acción do docente na comunicación verbal.
  • Dáse por feito que teñen adquirido un grao de autonomía persoal non so para resolver as súas necesidades persoais en relación á hixiene, alimentación,…senón para xestionar procesos máis complexos de exploración e descubrimento do entorno.
  • Tamén se conta con que teñan adquirida suficiente capacidade de regulación persoal para participar sen moitos conflitos en dinámicas colectivas: situacións de quendas, compartir xogos, contos,…
  • Supón unha gran dificultade se aos tres anos non se ten adquirido o xogo simbólico e o uso social dos código comunicativos. Por qué? Porque a aprendizaxe baséase nos procesos simbólicos (a propia linguaxe é un código simbólico!).
  • Contan que aos tres anos se teñan adquiridas competencias percetivas que lles permitan ser competentes na discriminación de sons, imaxes,..
  • E por último,  consideranse necesarios algúns requisitos cognitivos: capacidade de atención, identificación de obxectos, capacidade de sostemento das intencións (non cambiar constantemente de materiais ou actividade),…

E aínda que non o tiverades en conta, todo isto é o que levan de bagaxe as vosas fillas e fillos, poderíamos facer unha lista moito máis extensa do que supón pasar por unha boa escola infantil. E dicimos boa, porque así o cremos, non serve calquera escola para que todos estos procesos base de futuros aprendizaxes se dean. Pero o que nos parece máis importante é formar parte dun grupo: construír a súa identidade, aprender do respeto a un mesmo e aos demáis, a empatía, solidaridade, compromiso, o manexo das fustración, facer amigos, compartir, enfadarse, perdoarse e quererse, SER!

Deixamos unha montaxe de fotos a modo de resumo destas experiencias da vida en grupo:

Referencia bibliográfica: ¿Por qué escolarizar a los dos años? Viçent Arnaiz