Arquivos mensuais: Xuño 2014

Compartindo reflexións: xuntanza xeral coas familias

Próximo o remate do curso escolar acordamos convidar ás familias a unha xuntanza para compartir con elas o noso día a día coas súas fillas e fillos.

Mostramosvos  algunhas secuencias significativas da vida cotiá na escola:  o momento de alimentación, o momento de descanso, psicomotricidade e xogo e a nosa análise destas situacións co obxectivo de avaliar a nosa práctica educativa e poder facer propostas de mellora.

O COMEDOR

SECUENCIA COMEDOR

ANÁLISE SECUENCIA DE VIDEOS: COMEDOR

DESCRICIÓN

IDEA CHAVE

SECUENCIA 1

Neno axuda a colocar os utensilios para comer coas indicacións dun adulto.

Na súa mensaxe o adulto equivoca ao neno.

É importante coidar a linguaxe cando nos diriximos a nenas e nenos.

SECUENCIA 2

As nenas e nenos collen os utensilios para comer.

A distribución da menaxe está pensada para facilitar que as nenas e nenos poidan coller todo o material.

Cada nena e neno ten que coller o que precisa pero non é imprescindible que o faga na mesma orde, o importante é que todas e todos saiban que é o que precisan.

SECUENCIA 3

As nenas e nenos colocan os utensilios na mesa.

O sentimento de grupo, a empatía, a socialización, a linguaxe,…

SECUENCIA 4

As nenas e nenos repártense a xerra de auga e botan de beber.

A destreza óculo-manual, a precisión, o peso, a cantidade, a socialización, a colaboración, a axuda,…

SECUENCIA 5

Nena e neno comendo.

A autonomía.

SECUENCIA 6

Nena que vai coller o segundo prato. Nenas e nenos comendo

A autonomía, o equilibrio, a orientación, a secuenciación, destrezas,…

SECUENCIA 7

Nena e neno servíndose a comida

A autorregulación, as cantidades, as preferencias, a toma de decisións, a colaboración, a linguaxe, a socialización,…

SECUENCIA 8

Nena e neno recollen os utensilios da comida.

A clasificación, a seriación, a resolución de problemas,..

A SESTA

SECUENCIA SESTA

 

ANÁLISE SECUENCIA DE VIDEOS: A SESTA

DESCRICIÓN

IDEAS CHAVE

SECUENCIA 1

Nena de 18 meses intenta poñer un calcetín.

A importancia de dar os tempos necesarios para que fagan as cousas por si mesmos.

A capacidade de concentración en resolver situacións que lle son propias.

SECUENCIA 2

Nena de 24 meses pon unha camiseta.

O rol do adulto atento ás necesidades da nena, colabora pero non o fai por iniciativa propia, dálle a axuda necesaria para que a nena o consiga facer por si mesma.

Satisfacción dos logros acadados.

SECUENCIA 3

Neno de 30 meses pón pantalón.

A necesidade de facilitarlle a autonomía ás nenas e aos nenos.

SECUENCIA 4

Neno de 36 meses intenta poñer os tenis.

A lateralidade: o neno xa sabe que ten un dereito e un esquerdo.

A capacidade de pedir axuda, de resolver problemas, a linguaxe, a relación co adulto,…

PSICOMOTRICIDADE

ANÁLISE SECUENCIA DE VIDEOS: PSICOMOTRICIDADE

DESCRICIÓN

IDEAS CHAVE

SECUENCIA 1

Neno de 1 ano que sobe pola escaleira. Grupo de nenos movéndose libremente pola aula.

Confianza para asumir riscos. Liberdade de movementos.

SECUENCIA 2

Nenas de 24-26 meses que xogan cos módulos de psicomotricidade.

A capacidade de simbolización.

SECUENCIA 3

Grupo de nenas e nenos de 36-40 meses en sesión de psicomotricidade.

Liberdade de movemento. Control postural. Equilibrios. Goce.

O XOGO

ANÁLISE SECUENCIA DE VIDEOS: O XOGO

DESCRICIÓN

IDEAS CHAVE

SECUENCIA 1

Nena xogando con botes. Constrúe unha torre. Xogo heurístico.

Concentración. Colocar en forma de torre.

SECUENCIA 2

Nena e neno xogando con botes. Xogo heurístico.

Resolución de conflitos. Linguaxe. Encher e baleirar.

SECUENCIA 3

Nenas facendo son coas cunchas. Xogo heurístico.

Creatividade. Linguaxe. Asociación de ideas. Empatía.

SECUENCIA 4

Nena poñendo cueiro á boneca. Xogo simbólico.

Simbolización. Imitación. Concentración. Representación.

SECUENCIA 5

Nena poñéndo luvas.

Simbolización. Imitación. Concentración. Representación.

 

Ao final da xuntanza proxectamos un vídeo con fotos coa intención de ensinar o desenvolvemento das nenas e dos nenos ao longo do curso que podedes atopar no seguinte enlace:

PRESENTACION O DÍA A DÍA NA ESCOLA INFANTIL

Aproveitamos a ocasión para dar as grazas a todas as familias por confiar, participar e colaborar activamente na atención educativa das súas fillas e fillos.