Arquivo da categoría: ALGUNHAS REFLEXIÓNS SOBRE A EDUCACIÓN

*Pantallas, crianzas e sentido común

As pantallas forman parte do seu xogo

 

Non podemos negar os dispositivos tecnolóxicos. Os telemóveis, as tábletes, as pantallas en xeral forman parte da nosa vida. Pero tamén forman parte da vida das nosas crianzas. Non é raro ver a crianzas moi pequenas absortas mirando unha pantalla en calquera momento do día en calquera lugar, sendo as persoas adultas as que llelas proporcionamos, ouvindo argumentos do estilo “así deixame facer cousas”, “e que quero que se estimule”, ” axúdalle a tranquilizarse”. Pero, será bo? Será certo?

Na primeira etapa da infancia o sistema nervioso estase formando, e o xeito máis eficaz de funcionamento é a través do movemento e da estimulación física repetitiva. Ademais as crianzas precisan de experiencias sensoriais e da interacción con outras persoas. cando as conectamos a unha pantalla, Facemos todo o contrario!!

Moitos pediatras a nivel internacional e mesmo a OMS aconsellan que cando menos tempo pasen as crianzas fronte a unha pantalla moito mellor, e aínda que hai expertos que aseguran que non hai probas suficientes para apoiar o establecemento dos límites de tempo, aínda que sí os contidos, moitos empezan a falar de crianzas con problemas de autocontrol, que como etán habituados á distracción, á recompensa constante e a estímulos moi intensos, cústalles ser pacientes ou aprender a esperar, creando a falsa idea das cousas instantaneas e ao momento, entre outras cuestións de orde psicolóxica, fisiolóxica e do desenvolvemento.

Pero o que realmente nos fai desconfiar é que  os fillos e fillas das persoas visionarias dixitais de Silicom Valley(sede das grandes compañías tecnolóxicas), educan ás súas crianzas sen pantallas incluso até a adolescencia. Cal será o motivo?

Beneficios obterán as nosas crianzas,  se temos esta reflexión en conta!!

Agarimosos saúdos

 

Motricidade libre=crianzas autónomas!!

Postura previa ao gateo

Postura previa ao gateo

Colocar aos bebés en posicións que non conseguen por si mesmos é un grande erro que as persoas adultas debemos corrixir. É dicir, nin sentalos se non o fan por si mesmos, nin agarralos polos brazos para que anden, nin poñelos boca abaixo para que gateen, nin colocalos arriba do tobogán cando aínda non saben por si mesmos…Cando o facemos, entre outras cuestións, estamos obstaculizando a súa evolución natural, facendo que se salten etapas fundamentais e interferindo negativamente no seu desenvolvemento motor, ademais de facer que non desenvolvan a súa autonomía.

Se preguntamos ás familias ou as persoas profesionais da educación infantil que adoitan levar a cabo esas prácticas, as súas razóns, obtemos respostas do tipo “sempre se fixo así”, “aquí faise así”, “por costume”… ou mesmo razóns do tipo “para que aprenda a sentarse”, “para que aprenda a andar”, “para que aprenda…” Observamos por esas respostas que, ou ben non se fixo unha reflexión sobre este aspecto, e se está actuando de xeito inconsciente, ou ben, se pensa que si as crianzas chegan a andar gatear, comer, subir, …é grazas ás nosas ensinanzas.

Elixe o movemento necesario dentro do seu repertorio

Polo que non temos mais remedio que recordar a importancia de facer reflexións sobre o manexo das crianzas e a consecuencia do mesmo e, por outra banda, dicir que as crianzas xa veñen programadas xeneticamente para moverse e para chegar a ser bípedes. Polo que, deixando que aprenda só sen axuda, acompañándoo en cada conquista, facemos que non só mellore a súa motricidade, tamén a súa autoestima e o seu autoconcepto. Criaremos e atenderemos a nenas e nenos saudables, autónomos e libres.

O beneficio de respectar a súa evolución nótase na seguridade e na fluidez dos seus movementos. Practican e practican. Todo estará no seu rexistro persoal que pode encontrar cando o precise.

Que precisa unha crianza para poder desenvolver a súa motricidade de xeito autónomo e libre?

 • Que se coloquen nunha posición que poida realizar por si mesmo.

 • Que se respecte a súa postura no espazo e que se  colla no colo  cada vez que precise.

 • Que a súa roupa non lle impida nin limite nada

 • Que confíen nas súas capacidades e que lle deixen facer

  Practica con calma e confianza

Moitas grazas!!!

* OUTRA MASCULINIDADE É POSÍBEL!!

Non queda outra. Xa estamos no século XXI. Non podemos seguir sufrindo esa masculinidade responsable de cada unha das vítimas da violencia machista. As vítimas non só son as mulleres, son tamén as crianzas. Por sufrila nas súas propias carnes ou por padecer as consecuencias dun entorno familiar violento e/ou desigual. 


Sabemos que a violencia de xénero é a consecuencia da desigualdade, e que para facer prevención temos que eliminar o sexismo das nosas vidas. Ese que se vai aprendendo dende o mesmo momento de nacermos, cos modelos que lles ofrecemos ou as expectativas sociais que temos de elas e eles.


Nesta entrada de blogue reflexionaremos sobre


COMO SON OS MODELOS MASCULINOS REFERENTES DAS NOSAS CRIANZAS??

Pensemos nas propias casas:
A corresponsabilidade doméstica configúrase como o contrapunto necesario para acadar a igualdade completa. Significa facer un reparto equitativo e democrático das tarefas en tempos de produción, coidado das persoas, tarefas domésticas e tempos de descanso. E en relación coa paternidade, persigue que se consigan pais implicados e comprometidos.


Mireia Cabero, profesora de estudios de psicoloxía de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), clasifica dous modelos de paternidade relacionadas co nivel de presenza e de compromiso paternos. Diferencia entre os conceptos de compromiso, entendido como a decisión motu proprio para formar parte de maneira activa do núcleo familiar, e implicación, onde la mera situación de ser pai biolóxico abócalle a exercer ese papel e ter certas responsabilidades. “Quen está implicado participa e é pai, pero quen está comprometido procura dar a súa mellor versión e séntese pai” . (lavanguardia.com)

Pensemos na nosa escola:
O primeiro curso nesta nova andaina da escola apenas había presenza de pais. Ocasionalmente se achegaban para recoller ás crianzas, pero case sempre coa presenza das nais ou das avoas. Pouco a pouco, a situación foi mudando, empezaron a facer achegas, elaborar materiais, participar nas solicitudes da escola,…e logo, uns pais, ben vendo a outros, ben seguindo as nosas indicacións, empezaron a involucrarse no cotiá, sendo na actualidade unha situación habitual na maior parte dos casos.


Un dos obxectivos da escola é facer todo o posíbel por eliminar calquera conduta de desigualdade, involucrando aos pais no funcionamento da escola: solicitámoslles que entren na escola sen zapatos, que coloquen as pertenzas dos seus fillos e fillas (comida, roupa,…) nos lugares correspondentes, que estean pendentes do que lles fai falta (mais cueiros, camiseta, calcetíns…), que respecten o espazo das crianzas (que non anden polo medio do espazo de xogo e, se deciden quedar na escola, que usen as cadeiras colocadas ao respecto), que coiden o ambiente da escola co seu ton de voz (mais baixiño que o das crianzas), e que atendan ás solicitudes dos seus fillos e fillas. Ademais son moi interesantes a visión que ofrecen nas titorías ou nas entrevistas ofrecendo unha información mais ampla e completa.

Traballemos por unha concienciación de cambio social e cultural.
Gañamos todos e todas!!

 

As mesmas posibilidades e oportunidades para facerlles a hixiene

As mesmas posibilidades e oportunidades no control das pertenzas

 

De interese:

Poema musicado de Rosalía de Castro sobre a Corresponsabilidade:

MOITAS GRAZAS

 

 

* Día 8 de marzo de 2019 : Estamos pendentes da igualdade de oportunidades? Imos ver!!!!!

Algunhas investigacións (“Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests” (2017), realizada por investigadores estadounidenses y cuyos resultados han sido publicados en la revista Science) aseguran que as nenas comezan a sentirse menos intelixentes que os nenos a partires dos 6 anos.

Somos conscientes da responsabilidade que temos neste aspecto as persoas que nos relacionamos coa infancia (a escola, a familia)?. Que podemos facer?

Os estereotipos de xénero son aquelas crenzas fortemente arraigadas socialmente de como son ou deben ser as mulleres e os homes. Inícianse dende antes de nacer as nenas e os nenos e é a sociedade en xeral a que tende a perpetualos, facendo que dean lugar a situacións de desigualdade e discriminación. Por xustiza e por responsabilidade, tanto a escola como a familia debemos estar atentos para a súa eliminación.

Algunhas reflexións de especial relevancia con respecto a este tema:

  • Estamos animando ás nenas a que se movan, a que asuman novos retos motores, a estar no centro da proposta, que ocupen espazos relevantes…? Seguimos arroupando ás nenas sen lles dar a oportunidade de se mover, de asumir retos, de desfrutar dos logros dos seus movementos e das súas posibilidades?

Permitir asumir retos e desfrutar do acadado!!!

Permitir asumir retos e desfrutar do acadado!!!

  • Dámoslle oportunidade a eses nenos mais activos, mais movidos, a centrarse en aspectos que precisen atención, concentración, lentitude, paciencia…?

  • Estamos animando aos nenos a falar dos seus sentimentos cando algo lles molesta dos outros?Ao uso das palabras e a expresión das emocións?

Izan pon a descansar os bebés e logo deitase el.

Izan pon a descansar os bebés e logo deitase el.

  • Animamos ás nenas a rexeitar o que non queren? Aprendémoslles a dicir “non quero” “Non me gusta”, ou preferimos que sexan “obedientes” ??

  • Prestamos atención á nosa linguaxe tanto oral como escrita? Facemos unha linguaxe inclusiva ou pola contra seguimos chamándolles “nenos” a tódalas crianzas? Recordemos que o que non se nomea non existe!!!

  • Somos conscientes de que os xoguetes non teñen sexo? Como é posible que moitos nenos e nenas con moi pouca idade falen de que tal ou cal xoguete é de nenos ou de nenas? Que lle estamos dicindo nas casas? Que información están a ofrecer os medios de comunicación? E o peor, que estamos a dicir e facer as escolas? 

Diego asumiu a responsabilidade da alimentación dos pequenos, axudándolle a mellorar o seu comportamento con respecto a eles na escola.

Diego asumiu a responsabilidade da alimentación, axudándolle a mellorar o seu comportamento con respecto as amizades na escola.

  • Os referentes das crianzas nos contos que lles lemos rompen cos roles e estereotipos de xénero? as princesas loitan e se defenden? e os nenos choran e amosan os seus sentimentos?.

  • Potenciamos ou favorecemos que non só sexan as nais as que participen da vida da escola? Facemos dende a escola que os pais formen parte e desfruten como fan as nais ?

o benestar das crianzas e cousa de todas e todos.

o benestar das crianzas e cousa de todas e todos.

  • Damos oportunidades de corresponsabilidade ás nenas e aos nenos? Facemos que sexan momentos de desfrute e experiencias enriquecedoras para as crianzas?

  • E as familias? Temos as mesmas posibilidades de desfrutar da crianza dos nenos e das nenas tanto se somos pais como se somos nais?

Botádelle unha ollada á publicación do ano pasado:

http://www.escolasinfantisdegalicia.es/sobradodosmonxes/2018/03/

 

MOITAS GRAZAS, MOITO QUEDA POR FACER  E  FELIZ DÍA DA MULLER!!!!!.

* Familia e escola remando xuntas!!

É na educación infantil, e mais no primeiro ciclo, cando a relacións das familias coa escola son mais habituais, mais que noutros ciclos ao longo da escolarización, pero isto non significa que esa relación non estea exenta de dificultades.
Somos conscientes de que cada familia é un mundo, do mesmo xeito que cada profesional o somos tamén. E que aínda que o equipo da escola sexa especialista en educación infantil, son as familias as expertas nos seus propios fillos e fillas.
Cando se fai intercambio de información, coñecemos mellor ás crianzas e, si conseguimos traballar en conxunto familia e escola, e intentamos chegar a acordos, centrados nos beneficios para as nenas e nenos, os resultados son espectaculares.

Colocamos ás crianzas que non saben andar deitados boca arriba e eles van decidindo a postura.

Colocamos ás crianzas que non saben andar deitados boca arriba e eles van decidindo a postura.

As veces custa entender ás persoas adultas que o chan é o mellor espazo de xogo

As veces custa entender ás persoas adultas que o chan é o mellor espazo de xogo

Na escola colaboramos e aprendemos todos e todas: familias dentro, crianzas novas e expertas na escola e as persoas docentes.

Na escola colaboramos e aprendemos todos e todas: familias dentro, crianzas novas e expertas na escola e as persoas docentes.

A escola de Sobrado propón brindar abanos amplos de participación axeitada a cada unha das familias (nas entradas ou saídas, reunións informais, titorías, … ). O caso e ir dando e ofrecendo información de relevancia con respecto á filla ou ao fillo, que poida influír no seu desenvolvemento. Por parte da escola, axudámonos con imaxes ou vídeos, rexistros, e mesmo artigos e documentos, o noso blogue…que xustifiquen as decisións.

Explicamos ás familias que o exterior para os mais pequenos e pequenas é un espazo cheo de posibilidades.

Explicamos ás familias que o exterior para os mais pequenos e pequenas é un espazo cheo de posibilidades.

Tratamos así de fomentar a concienciación da función educativa facendo que cada vez se sintan mais competentes nas súas funcións maternas e paternas, e o mesmo si son os avós e avoas as que fan estas funcións, aínda que sexa nuns momentos determinados do día.
A escola precisa das familias información sobre o seu xeito de facer, precisamos da súa experiencia para que nos axude a mellorar a nosa práctica profesional, tendo en conta que a mirada está posta sempre no beneficio da crianza.

Observando aos compis encontramos as follas de menta!!

Observando aos compis encontramos as follas de menta!!

Para as persoas profesionais da educación infantil según describe Jesús Palacios e Gema Paniagua (2005):

“se queremos potenciar que os efectos positivos da escola sobre as crianzas perduren en anos posteriores, si desexamos que as familias coñezan a fondo o noso plantexamento educativo e se aspiramos a que algunhas iniciativas da escola se trasladen ao fogar, a implicación directa e frecuente da familia nas actividades cotiás da escola é a vía idónea”.

Este video reflicte  o ambiente que se acadou no  espazo de xogo logo da implicación das familias, xa dende os inicios de curso. Cando as persoas adultas colaboran, non é preciso dirixir, o xogo, o espazo e a escola é das crianzas.

Moitas Grazas Familias!!!

*As persoas adultas debemos permitirlle ás crianzas desfrutar da liberdade de movementos.

Precisamos que as familias fagades o que aconsella esta taboa, sempre se beneficiará a vosa crianza

Precisamos que as familias fagades o que aconsella esta táboa, sempre se beneficiará a vosa crianza.

Na escola de Sobrado falamos coas familias sobre os beneficios que obteñen os nenos e nenas de estar no chan dende o mais pronto posible. Si lles permitimos que dende un principio poidan experimentar, sentiranse libres, desenvolvendo as súas capacidades, base do seu desenvolvemento posterior.

As persoas adultas, tanto profesionais como familias, debemos estar pendentes para facelo o mellor posible, xa que ás veces, por descoñecemento, aínda que coa mellor intención, tomamos decisións e levamos a cabo accións, que poden interferir negativamente no seu desenvolvemento.

De inicio colocamos sempre aos nenos e nenas no chan boca arriba .

Dende o principio  colocamos aos nenos e nenas no chan boca arriba e son eles os que inician o movemento libremente .

De xeito natural, Lucía aprende por si mesma a xirarse sen apoios, nin axudas.

De xeito natural, Lucía fai intentos ata conseguir xirarse e iniciar novos movementos.

¡

Esa nova posición conseguida de xeito natural por ela mesma permítelle achegarse ata os obxectos do seu interese.

En ocasións, as persoas adultas estamos tan pendentes da  seguridade das nenas e dos nenos, que non lles permitimos facer, usando  limitacións constantes, impedindo a súa autonomía e confianza, que tan importantes son para a aprendizaxe. Así que dende a escola se decide utilizar como metodoloxía o movemento libre, e se lle solicita ás familias que colaboren na mesma liña.

Sen limitacións consegue o seu obxectivo.

Sen limitacións consegue o seu obxectivo.

Obxectivo conseguido. Rematou o xogo. Voume!

Obxectivo conseguido. Rematou o xogo. Voume!

Con seguridade e naturalidade baixo con coidado.

Con seguridade e naturalidade baixo con coidado.

Jimena solicita a nosa axuda .

Jimena (14 meses) desexa subir ao valado, pero é moi complicado para ela…

... pero despois de observar aos amigos e amigas e intentalo varias veces pode conseguilo por ela mesma.

… despois de observar aos amigos e amigas e intentalo varias veces pode conseguilo por ela mesma.

No caso do desenvolvemento motor, cando son bebés, é moi frecuente ver como algunhas persoas adultas se adiantan ás posturas naturais (sentalos cando aínda non están preparados, poñelos a camiñar agarrados polos brazos, usar andadores, xogar en pequenos espazos como os parques…). E, logo,  cando xa son quen de camiñar sós, e son quen de facer sen  precisar a nosa axuda, limítanselle os movementos: “non subas, que caes”,  “non te manches”, “non te descalces”, “non lances”, “non corras”, … 

Na nosa escola, pretendemos observar sen intervir, adaptar e asegurar o entorno para facilitar os movementos libres, permitindo que  as nenas e nenos confíen nas súas capacidades e no seu propio xuízo cando se enfrontan a retos.

Para desfrutar e aprender, clicade nestes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=YQLzkzpRalA

https://www.youtube.com/watch?v=14gWirURq6I

Ata a próxima entrada!!!!

* MESMAS OPORTUNIDADES ?

formamos parte da proposta

formamos parte da proposta

As mulleres son a metade da poboación mundial, a pesar diso, as oportunidades económicas, de educación, de saúde, son desiguais. No ámbito laboral, as mulleres cobran menos que os homes, e ocupan menos postos de responsabilidade. Ademais, o reparto das tarefas da casa recae en maior medida sobre as mulleres e, por último, o mais arrepiante, é que non cesan os datos sobre violencias machistas en calquera estrato social e en calquera idade, incrementándose cada vez mais en parellas de adolescentes, acabando en asasinatos en moitas ocasións.

Como sociedade debemos preguntarnos:  que está a pasar?, que estamos facendo mal?, que debemos corrixir?, que podo facer eu como membro da sociedade para frear esas situacións?, que podo aportar?

Pensemos que ocorre dende os inicios:

Aínda que as nenas e os nenos nacen iguais, dende o momento de nacemento reciben unha serie de respostas familiares e do entorno diferentes segundo o seu sexo. As veces é consciente, e moitas veces é inconsciente. Esas respostas diferentes chámanse estereotipos de xénero. As consecuencias dos estereotipos de xénero son múltiples e moi negativas a nivel individual e a nivel social, xa que se transmite un modelo de home e muller determinadas, cuns xeitos concretos de comportarse que non son igualitarios, polo tanto, a sociedade non é igualitaria. Esa diferenciación inflúe moi negativamente no desenvolvemento de ambos, neno e nena, como persoas íntegras, pero moi especialmente no desenvolvemento das nenas, que son as que levan a peor parte.

Vexamos este vídeo: El desafío de la igualdad

As familias e a escola temos moitísima responsabilidade. Somos os primeiros axentes socializadores das nenas e dos nenos.

“Realizáronse múltiples experimentos con bebés que demostran como os adultos se comportan de forma diferente con eles dependendo de cal sexa o seu sexo. Por exemplo:

John Nicholson, autor de Homes e Mulleres, ata que punto son diferentes?, realizou o seguinte experimento: saíu á rúa cun bebé que sempre era o mesmo, ao primeiro presentou como “neno”. Os adxectivos recibidos foron “robusto”, “descarado”, “traveso” e “forte”. Pero na seguinte saída, en que o fixo como “nena”, os cualificativos foron “doce”, “preciosa”, “fermosa” e “encantadora”.

Outro experimento, realizado esta vez na Universidade de Sussex por Smith e Lloyd, consistiu en pedir a un total de trinta e dúas mulleres que xogasen cun bebé e observasen o seu comportamento. Cando se lles presentaba como “unha bebita”, a maioría escollía unha boneca pra interactuar con ela. E cando se lles dicía que era “un bebito”, elixían un martelo. Pero o máis revelador foi que cando o suposto neno daba mostras de inquietude, interpretábano como ganas de xogar a outra cousa. No caso da nena, entenderon que estaba enfadada e tentaban tranquilizala esmagándoa entre os seus brazos.

Estas e outras investigacións demostran que as expectativas dos adultos determinan a forma de relacionarse cos bebés en función do sexo.”

Mais aló do azul e do rosa, como previr a desigualdade de xénero e a violencia machista dende a familia. Ana Torres Jack.

Debemos estar alerta ante as sinais que manteñan eses estereotipos de xénero, rexeitando calquera tipo de desigualdade por razóns de sexo, e velar por unha educación integral e igualitaria das nenas e dos nenos, velar pola coeducación.

Coeducación:

Que facemos na escola de Sobrado para romper coa desigualdade?

Coeducar, e tratar, na medida das nosas posibilidades, de romper con calquera estereotipo de xénero que observemos na nosa práctica docente, observar o trato e as expectativas das familias sobre os seus fillos e fillas,  calquera aspecto da comunidade educativa e do entorno que reflicta desigualdade, e intervir .

lidero o xogo

lidero o xogo

Se non o fixéramos así, a educación sería mixta. E na escola mixta, aprenden a integrar os roles que a sociedade prescribe para cada xénero, polo tanto trátase dunha educación con estereotipos, onde prevalece o masculino.

colaboración na limpeza

colaboración na limpeza

Na nosa escola coeducamos. Enriquecemos coas achegas femininas, as emocións e o empoderamento, que teñen un enorme valor. Educamos para ser persoas íntegras.

Nos nosos documentos de centro está recollida a coeducación. Esta afecta ao conxunto dos elementos humanos e materiais que forman parte da escola.

facemos equipo: un agarra o bote e o outro fai música

facemos equipo: un agarra o bote e o outro fai música

En liñas xerais podemos dicir que tratamos de poñer en valor as potencialidades das nenas, aumentando a súa seguridade, e a súa autoestima. Velamos por que xoguen a todos os xogos e en todas as propostas e, que tomen un papel activo nas mesmas. Coidamos que ocupen os espazos centrais, interiores e exteriores da escola, centrándonos especialmente naquelas que teñen mais dificultades en superar retos motores, ensuciarse; fomentamos a liberdade de movementos e animamos a probar experiencias. Acostumamos preguntarlles, e solicitamos, e respectamos a súa resposta, dándolle un papel activo na escola. Practicamos nas situacións que podemos coas respostas “non me gusta” e “non quero”.

facemos chuvia coas xestas

facemos chuvia coas xestas

Por outra banda, entre outras actuacións, esforzámonos en diminuír as respostas agresivas dos nenos, falándolles moi baixiño e solicitando que nos miren á cara cando lles falamos. Potenciamos a escoita activa e traballamos a tolerancia á frustración. Axudamos a que usen palabras para solicitar o que desexan e fomentamos que practiquen agarimos cara aos outros e outras. Dámoslle a oportunidade de xogar na periferia e desfrutar sen ser os protagonistas. Potenciamos e valoramos as solicitudes de colaboración, a tranquilidade e a aceptación da adversidade, o afecto, as emocións e as relacións persoais.

canto nos queremos!

canto nos queremos!

Tratamos de usar a linguaxe inclusiva oral e na escrita, e estamos pendentes de coidar as nosas expresións, minimizando o uso de diminutivos coas nenas, así como un ton de voz de mimo, e tratamos de utilizar cualificativos referidos á súa valentía, ás capacidades de facer por elas mesmas, e o poder de decisión, e pola contra, cos nenos tratamos de ofrecerlle expresións que enfaticen comportamentos de sensibilidade, evitamos usar cualificativos cos nenos que impliquen prepotencia, rompendo os papeis tradicionais.

afectividade mediante o tacto

afectividade mediante o tacto

Contámoslles contos con personaxes nos que os modelos ofrecen comportamentos non estereotipados, facendo que se convertan en axentes de cambio da desigualdade, e se caen nas nosas mans contos tradicionais, tratamos de “destripalos” para mudar o valor de cada un dos sexos, ofrecendo diferentes posibilidades e condutas alternativas ás tradicionais.

no centro da proposta

no centro da proposta

Os materiais, os espazos, os tempos, mesmo as nosas funcións na escola están pensadas desde esa perspectiva de xénero que axudan a romper, co noso pequeno grao de area, eses estereotipos que tanto dano fan á sociedade en xeral, e ás mulleres e ás nenas en particular.

observo e desfruto dos movementos da pequen

observo e desfruto dos movementos da pequena

Non hai que esquecer que as familias son o elemento clave. Dende a escola intentamos compartir con elas educación das súas fillas e fillos aportando unha visión coeducativa, a través dos encontros informais, das titorías e documentación que permita avanzar con calidade neste senso.

colaboración activa no xogo

colaboración activa no xogo

Ademais ao formar parte dunha sociedade, tratamos de influír no entorno, fomentando a linguaxe non sexista e inclusiva, facendo as nosas achegas e divulgando que o que non se nomea non existe: ás nenas hai que nomealas.

Lembrade:

“En lugar de dicirlle á túa filla que é unha princesa…proba a dicirlle que é: intelixente, líder, campioa, creativa, forte, valente, loitadora, capaz…

En lugar de dicirlle ao teu fillo que é un campión…proba a dicirlle que é sensible, encantador, tenro, xusto, solidario, colaborador, artista…”

Mais aló do azul e do rosa, como previr a desigualdade de xénero e a violencia machista dende a familia. Ana Torres Jack.

Moito mais temos que facer!!!

Para saber mais:

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf

https://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2014/03/mitos-y-verdades-sobre-el-8-de-marzo.html

https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA

https://www.youtube.com/watch?v=K_9Ab3b3Vrk

https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA

* Claves da aprendizaxe: que e como

“Siendo el tema otoñal una cuestión muy poco frecuente en los intereses espontáneos de los niños y las niñas, es un contenido fijo en la inmensa mayoría de los centros -aunque no figure como esencial en ningún marco curricular- y, en algunos casos, se repite año tras año hasta que los niños se diploman en “tercer curso de otoño””. Paniagua, G.; Palacios, J. : Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad.

IMG_233020170623_114831               Xogamos coa neve                                                                               Pementos da nosa horta

Cando vemos que unha nena ou neno está a repetir expresións dos adultos, que inicia aprendizaxes que non corresponden ao seu momento, que as propostas coas que actúa son elixidas polos adultos, onde hai moito traballo de mesa e cadeira, pinturas e papel, fichas, ou ben se traballa por centros de interese (interese dos adultos), entre outros, non se consegue unha aprendizaxe efectiva. Se algo se aprende, non perdura no tempo. E, o mais importante é que os nenos e nenas, con este tipo de actividades, vivirán moi cedo as primeiras experiencias de fracaso é frustración.

Aínda así, algunhas familias ou mesmo profesionais, esperan que a escola infantil ofreza contidos preescolares. Por sorte, cada vez menos.

IMG_3002 IMG_2152                 Plantamos paus na area                                                                       Sensacións e posibilidades dos ovos

Que aprendan cousas novas e que se relacionen con outras nenas e nenos, son as expresións mais comúns que ofrecen as familias na entrevista inicial, cando lles preguntamos o que esperan da escola infantil de Sobrado.

IMG_5747 20180104_123657      Que divertido o vento!                                                                                                      A precisión

 

Pero que cousas aprenden realmente na escola infantil?

Na escola infantil procúranse aprendizaxes que fan posible o desenvolvemento físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo das nenas e dos nenos. O coñecemento do seu propio corpo, as súas posibilidades de acción, o respecto polas diferencias, o desfrute pola exploración do contorno adquirindo autonomía nas súas actividades cotiás, o desenvolvemento das súas capacidades afectivas, relacionándose cos demais e adquirindo pautas de convivencia e resolución pacífica de conflitos, tamén as habilidades comunicativas e outras formas de expresión e iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, entre outras.

IMG_2537 IMG_3904                                   Disfrazándome teño mais posibilidades                                               A espuma sabe andar!

Para que unha nena ou un neno aprenda, precisa experimentar, observar, facer, escoitar. Pero non de calquera xeito. Todo o que están experimentando, observando, facendo ou escoitando, debe ter sentido para eles e elas. Polo tanto, aprenden do mesmo xeito que aprendemos cousas novas as persoas adultas.

E, outro aspecto interesante é que debe existir motivación. O que se aprende debe ser do seu interese. Exactamente igual que as persoas adultas.

IMG_3921  20180110_100922         Mais auga, mais botes, mais recipientes!                                               Vaia, que interesantes debuxos!

Ademais coñecemos o que mais lles interesa a os nenos e nenas: accións sobre os obxectos, sendo o xogo o instrumento pedagóxico por excelencia, e a acción directa en contextos cotiás, onde hai interacción con outros e outras.

20170426_094413 as nosas vistas           Chego ao que me interesa coa miña man!                                            Vistas privilexiadas, outros e outras nunca viron vacas, pobriños!

Polo que, o traballo da escola infantil será observar e facer propostas para que se dea unha aprendizaxe de calidade.

IMG_6433 IMG_6860 Esfórzome en usar os meus dedos como pinzas para comer granada!           Uauuu…véxote polo espelliño!

E, a maiores, se esas aprendizaxes se dan nun clima tranquilo, de afecto e seguridade, con propostas adecuadas, que eviten a discriminación, que permitan a intervención enriquecedora dos adultos, e coa coordinación entre os dous mundos mais importantes para o neno e a nena: a familia e a escola, a aprendizaxe está asegurada.

* A sociedade que desexamos

Fixemos un xogo. Pensamos na realidade, na sociedade, no mundo que nos rodea. Imaxinamos un mundo mellor, na sociedade que nos gustaría ter. Sóbranos o egoísmo, o abuso ás persoas mais débiles, as inxustizas, a ignorancia, a agresividade, as mentiras, a corrupción, a intransixencia. Paramos. Hai demasiadas cousas que non nos gustan. Agora cambiamos o xogo. Anotamos o que nos gustaría. Como nos gustaría que fose a nosa sociedade. Saíron moitas. Moitas. Unha sociedade onde se pensara no ben do conxunto das persoas, o empoderamento das persoas mais débiles para que non abusen delas, ser autónomo e poder decidir sen que nos impoñan, ter capacidade crítica e poder dicir non sen problemas, que as persoas se impliquen e que sexan responsables, con capacidade de cuestionar e que se lle dea importancia ao importante. Que podemos facer para que as nosas nenas e nenos vivan nunha sociedade mellor?. Un pequeno grao de area dende a escola infantil de Sobrado. Empezamos.

 

* Da idea da infancia á practica na escola

O proceso de transformar a visión que se ten da infancia en accións concretas do día a día na escola, significou unha aposta pola reflexión das accións pedagóxicas que levamos a cabo as persoas adultas coas nenas e nenos.

 

afecto5 afecto2 afecto3                                                                                                             Acompañamos en cada acción ás nenas e nenos compartindo cada novo reto

Trátase de ir deconstruíndo un rol docente tradicional e ir introducindo unhas prácticas que se basean no goce pola atención e o entendemento do facer das pequenas e pequenos, partindo da confianza nas súas capacidades e optando por un papel de observación e de acompañamento do proceso de cada nena e neno e do conxunto para seren os verdadeiros protagonistas dentro da escola, mediante achegas relacionais de seguridade e respecto, e metodolóxicas, que lles faciliten o camiño, vivindo xuntos cada situación, tratar de enriquecela, e dar tempo para que responda cada quen á súa medida.  

afecto4afectoafecto1                                                                                                             Tratamos de enriquecer se os pequenos e pequenas nos permiten

Unhas prácticas pedagóxicas que parten do respecto.