Arquivos mensuais: Xaneiro 2018

* Claves da aprendizaxe: que e como

“Siendo el tema otoñal una cuestión muy poco frecuente en los intereses espontáneos de los niños y las niñas, es un contenido fijo en la inmensa mayoría de los centros -aunque no figure como esencial en ningún marco curricular- y, en algunos casos, se repite año tras año hasta que los niños se diploman en “tercer curso de otoño””. Paniagua, G.; Palacios, J. : Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad.

IMG_233020170623_114831               Xogamos coa neve                                                                               Pementos da nosa horta

Cando vemos que unha nena ou neno está a repetir expresións dos adultos, que inicia aprendizaxes que non corresponden ao seu momento, que as propostas coas que actúa son elixidas polos adultos, onde hai moito traballo de mesa e cadeira, pinturas e papel, fichas, ou ben se traballa por centros de interese (interese dos adultos), entre outros, non se consegue unha aprendizaxe efectiva. Se algo se aprende, non perdura no tempo. E, o mais importante é que os nenos e nenas, con este tipo de actividades, vivirán moi cedo as primeiras experiencias de fracaso é frustración.

Aínda así, algunhas familias ou mesmo profesionais, esperan que a escola infantil ofreza contidos preescolares. Por sorte, cada vez menos.

IMG_3002 IMG_2152                 Plantamos paus na area                                                                       Sensacións e posibilidades dos ovos

Que aprendan cousas novas e que se relacionen con outras nenas e nenos, son as expresións mais comúns que ofrecen as familias na entrevista inicial, cando lles preguntamos o que esperan da escola infantil de Sobrado.

IMG_5747 20180104_123657      Que divertido o vento!                                                                                                      A precisión

 

Pero que cousas aprenden realmente na escola infantil?

Na escola infantil procúranse aprendizaxes que fan posible o desenvolvemento físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo das nenas e dos nenos. O coñecemento do seu propio corpo, as súas posibilidades de acción, o respecto polas diferencias, o desfrute pola exploración do contorno adquirindo autonomía nas súas actividades cotiás, o desenvolvemento das súas capacidades afectivas, relacionándose cos demais e adquirindo pautas de convivencia e resolución pacífica de conflitos, tamén as habilidades comunicativas e outras formas de expresión e iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, entre outras.

IMG_2537 IMG_3904                                   Disfrazándome teño mais posibilidades                                               A espuma sabe andar!

Para que unha nena ou un neno aprenda, precisa experimentar, observar, facer, escoitar. Pero non de calquera xeito. Todo o que están experimentando, observando, facendo ou escoitando, debe ter sentido para eles e elas. Polo tanto, aprenden do mesmo xeito que aprendemos cousas novas as persoas adultas.

E, outro aspecto interesante é que debe existir motivación. O que se aprende debe ser do seu interese. Exactamente igual que as persoas adultas.

IMG_3921  20180110_100922         Mais auga, mais botes, mais recipientes!                                               Vaia, que interesantes debuxos!

Ademais coñecemos o que mais lles interesa a os nenos e nenas: accións sobre os obxectos, sendo o xogo o instrumento pedagóxico por excelencia, e a acción directa en contextos cotiás, onde hai interacción con outros e outras.

20170426_094413 as nosas vistas           Chego ao que me interesa coa miña man!                                            Vistas privilexiadas, outros e outras nunca viron vacas, pobriños!

Polo que, o traballo da escola infantil será observar e facer propostas para que se dea unha aprendizaxe de calidade.

IMG_6433 IMG_6860 Esfórzome en usar os meus dedos como pinzas para comer granada!           Uauuu…véxote polo espelliño!

E, a maiores, se esas aprendizaxes se dan nun clima tranquilo, de afecto e seguridade, con propostas adecuadas, que eviten a discriminación, que permitan a intervención enriquecedora dos adultos, e coa coordinación entre os dous mundos mais importantes para o neno e a nena: a familia e a escola, a aprendizaxe está asegurada.

* As festas, os días especiais e as celebracións na escola de Sobrado

IMG_0887 IMG_0366 IMG_1721 IMG_6148 IMG_5873 IMG_6242                Algunhas propostas de xogo no espazo da sorpresa

Na escola de Sobrado todos os días son especiais. Cada día é diferente ao anterior. Cada día hai unha sorpresa. Elas e eles xa o saben.

IMG_6090IMG_637220160920_10352720170619_123842                 Compartimos, reutilizamos, coidamos, gozamos!

Cada unha das accións, propostas, sorpresas están impregnados de temas transversais. A igualdade, a paz, o respecto polo medio natural, o desenvolvemento persoal, respecto pola familia, pola amistade pola cultura e as tradicións, o gusto pola lectura, o rexeitamento das violencias,.. Para que o imos celebrar de xeito puntual un día determinado se non é significativo para os nenos e nenas?

IMG_5970IMG_6326  IMG_6215 IMG_6347IMG_6008 IMG_6448               Leemos, observamos, manipulamos, experimentamos!

Participan nas festas e celebracións? Son realmente felices as nenas e os nenos nas festas? Son protagonistas na escola? As celebracións atenden ás diversidades e as especificidades de cada unha das nenas, nenos ou das súas familias? Cal é o papel do educador e da educadora na celebración? Como inflúe na actitude dos nenos e nenas que as familias estean nas celebracións da escola?…Estas son algunhas das cuestións que nos formulamos.

 

IMG_6424 IMG_6422 IMG_6573 20171205_112037           Inventamos, sentimos, coidamos!

O feito de coñecer o que ocorre na escola dende que os nenos e nenas entran ata que saen prodúcelles unha enorme tranquilidade. Fai efectivo o seu desenvolvemento en tódalas dimensións e permítelles construír os referentes afectivos con adultos e iguais, cos diferentes elementos, espazos, estruturas temporais, percepcións corporais, emocións, coñecementos e estratexias. E, se isto se da nun ambiente cheo de afecto, onde se potencie a súa autonomía e se favoreza o protagonismo das nenas e dos nenos durante tódalas as xornadas na escola, as aprendizaxes serán de maior calidade. Por todo isto, non celebramos!.

IMG_0108 20171222_103708             Vemos, oímos, sentimos e amamos!

Permitimos compartir todo isto coas familias e co entorno durante calquera dos momentos da xornada e calquera día do ano, sentadas na cadeira en calquera dos espazos, para observar mellor e non interromper o xogo delas e deles, que son os protagonistas reais da escola.

Observamos, escoitamos e desfrutamos.