Unha educación non sexista

Autor/a: Gustavo Quindimil Gómez
Idioma: Galego
Tamaño: 44544
Descrición: Os profesionais desta Escola levamos xa tempo reflexionando sobre temas de igualdade na Escola, tendo moi craro o noso compromiso coa acción coeducativa, reflexionamos sobre o noso xeito de falar cando nos diriximos a nenas, a nenos, ou a todo o grupo en conxunto,cando facemos selección de xoguetes, cando organizamos espazos (recantos e obradoiros), adicando logo tempo á observación das crianzas en diferentes situacións de xogo, observando como se comporta cada unha e cada un nos diferentes xogos.
Estamos comprometidos cunha escola non sexista, cunha escola na que a base da aprendizaxe é o xogo, xa que xogando é como realmente se aprende, porque o xogo é a actividade máis importante da nena e do neno, polo tanto tamén a través del aprenderemos en igualdade…

Descargar

Total Page Visits: 739 - Today Page Visits: 1