carpeta copia Comunicación e linguaxe
Sobre como as crianzas tentan dicirnos algo, e relacionarse entre elas.
carpeta copia Convivencia e relacións
É moi importante aprender a convivir e levarse ben coas persoas adultas e as demais crianzas.
carpeta copia Desenvolvemento motor
O crecemento da crianza trae consigo cambios na capacidade motora.
carpeta copia Educación e sociedade
Implicacións da educación infantil na forma na que as crianzas afrontarán a vida social a medida que vayan medrando.
carpeta copia Experiencias educativas
Referencias relevantes á experiencias educativas de interese.
carpeta copia Libros ao alcance das crianzas
Referencias a libros que son entendibles de xeito sinxelo polos nenos e nenas.
carpeta copia O contorno
Como aproveitar e desfrutar do contorno que nos rodea día a día.
carpeta copia Publicacións periódicas
Listado das refencias tomadas de revistas, ou publicacións varias, de carácter periódico.
carpeta copia Xogos e xoguetes
Referencias relativas ao mundo dos xogos e xoguetes dos máis pequenos e das máis pequenas.
carpeta copia Control corporal
Aprender a controlar o corpo non é doado cando se é tan pequeniño/a!
carpeta copia Desenvolvemento afectivo e emocional
Co crecemento, as relacións da crianza coas persoas adultas e compañeiros/as pasan por diversas etapas.
 carpeta copia Desenvolvemento sensorial
A ampliación da percepción do entorno a medida que a crianza medra.
carpeta copia Educación infantil
Referencias a medios relacionados coa educación infantil en conxunto, sen refererirse a unha area en concreto.
 carpeta copia Infancia e saúde
Referencias adicadas ao tratamento dos trastornos de saúde das crianzas.
carpeta copia Metodoloxía  carpeta copia Organización
Referencias orientadas a materiais que tratan sobre a organización dentro do campo da educación infantil
carpeta copia Xeral
Categoría xenérica,para as referencias sen clasificación actualmente.
 

 

Total Page Visits: 600 - Today Page Visits: 1