carpeta copia Atención á diversidade
Atención á diversidade.
carpeta copia Autonomía
A consecución de diversos fitos no desenvolvemento aumenta a autonomía das nosas crianzas.
carpeta copia Comunicación e Linguaxe
Sobre como as crianzas tentan dicirnos algo, e relacionarse entre elas.
carpeta copia Contorno inmediato
Como aproveitar e desfrutar do contorno que nos rodea día a día.
carpeta copia Control Corporal
Aprender a controlar o corpo non é doado cando se é tan pequeniño/a!
carpeta copia Convivencia e Relacións
É moi importante aprender a convivir e levarse ben coas persoas adultas e as demais crianzas.
carpeta copia Desenvolvemento afectivo e emocional
Co crecemento, as relacións da crianza coas persoas adultas e compañeiros/as pasan por diversas etapas.
carpeta copia Desenvolvemento motor
Guías didácticas adicadas ao desenvolvemento das capacidades motoras das crianzas no período dos 0 aos 3 anos.
carpeta copia Desenvolvemento sensorial
Guías didácticas adicadas ao desenvolvemento dos sentidos no período dos 0 aos 3 anos.

 

Total Page Visits: 1013 - Today Page Visits: 1