Resolución da Xerencia do Consorcio pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2021/22

Atendendo ás especiais circunstancias provocadas polo COVID-19, as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da Sede electronica Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal a través dos formularios normalizados dos procedementos BS404B (para a reserva de prazas e BS404A (para a solicitde de praza de novo ingreso)

Opcionalmente, poderanse descargar os formularios (BS404B eBS404A) tanto na sede electrónica da Xunta como nas páxinas web: https://politicasocial.xunta.gal, https://igualdadebenestar.org, https://www.escolasinfantisdegalicia.es/, para presentalo presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para todos aqueles casos nos que non sexa posible a presentación telemática, a partires do mércores 24 de marzo o persoal da escola infantil acompañará a través de atención telefónica, tanto para aclarar calquera dúbida, axudarlles na cobertura dos anexos a presentar, xunto coa documentación xustificativa, así como para concretar unha hora de atención na escola caso de ser preciso, con cita previa. Neste caso acudirá solamente unha persoa por familia.

Resolución_DOG_galego_final

Resolución_DOG_castelán_final

Anexo_I_novo ingreso BS404A galego

Anexo_I_novo ingreso BS404A castelán

Anexo_II_de comprobación de datos galego

Anexo_II_de comprobación de datos castelán

Anexo_III_Bono Concilia galego

Anexo_III_Bono Concilia castelán

Anexo_IV_de autorización de solicitude de praza galego

Anexo_IV_de autorización de solicitude de praza castelán

Anexo_V_Baremo galego

Anexo_V_Baremo castelán

Anexo_VI_renovación BS404B galego

Anexo_VI_renovación BS404B castelán

Anexo_VII_Relación escolas Consorcio galego

Anexo_VII_relación escolas Consorcio castelán

Total Page Visits: 2224 - Today Page Visits: 3