Planificar a adaptación á escola infantil 0 -3

Autor/a: Carlos Santos Mato; Lois Ferradás Blanco
Idioma: Galego
Tamaño: 132049
Descrición: Moitas veces enfocamos a programación do período de adaptación preocupándonos, sobre todo, polas cuestións organizativas (dende o punto de vista dos profesionais): do número de horas que teñen que estar os nenos na escola durante os dous primeiros días ou durante a primeira e
segunda semana; sobre os minutos ou as horas que poden estar os pais cos nenos ao principio; … estas cuestións, que sen dúbida deben ser obxecto de reflexión, non poden
eclipsar os aspectos afectivos e emocionais que rodean a este momento. Este artigo recolle a importancia da planificación do período de adaptación dende as emocións e
os sentimentos que se xeran en torno ao momento da chegada das crianzas e ás súas familias á escola.
Descargar

Total Page Visits: 1157 - Today Page Visits: 1