La escuela infantil: observatorio privilegiado de las desigualdades

Autor/a: López Sánchez, F.
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: O profesorado de educación infantil busca sentido a situacións familiares pouco comúns e adecuar a elas a dinámica pedagóxica cotiá. Neste libro abórdanse algunhas das situacións que se manifestan na escola aínda que non teñan unha orixe xenuinamente escolar. Ademais, inclúense un conxunto de propostas para encauzar as distintas situacións e axudar a deferir cal podería ser a intervención educativa máis adecuada.

Total Page Visits: 329 - Today Page Visits: 1