¿Como podo matricular a miña crianza nun centro?

Nestes momentos a matriculación non pode realizarse a través da plataforma. Debe dirixirse aos centros onde desexa facer a solicitude de matrícula e realizala do xeito tradicional.