El trabajo en equipo del profesorado

Autor/a: Bonals, Joan
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: Mellorar as relacións nos equipos docentes: A reciprocidade. A posición de cada docente na situación escolar. O sentimento de confianza básica. As posicións existenciais. A actitude tolerante e o respecto á diversidade. As gratificacións. As ansiedades. O poder Mellorar o traballo en grupo. Recursos e técnicas referidas á dinámica de traballo. Favorecer o diálogo. O papel dos asesores psicopedagóxicos na mellora das relacións e da operatividade nos equipos docentes. Mellora da comunicación e da operatividade do traballo en grupo a través do traballo en programas. A análise da situación do grupo

Total Page Visits: 855 - Today Page Visits: 1