El jardín de los secretos. Organizar y vivir los espacios exteriores en las escuelas

Autor/a: Ritscher, Penny
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: Penny Ritscher, co seu estilo provocador, debulla as moitas posibilidades que o xardín ofrece aos nenos para o seu desenvolvemento motriz, sensorial, emotivo, social, estético,… Describe minuciosamente o xardín como un verdadeiro taller de intelixencia. De intelixencias.
No xardín dos segredos, a autora fai evidentes uns espazos e uns tempos, fóra do control do adulto, que en ningún caso significan abandono, senón que son espazos e tempo de respecto, de intimidade e de confianza nas posibilidades dos nenos entre si. Un xardín no que o neno pode ter experiencias e gardar bos recordos?

Total Page Visits: 780 - Today Page Visits: 1