Como recende!

Autor/a: Ferradás Blanco, Lois; Santos Mato, Carlos
Idioma: Galego
Tamaño: 3317020
Descrición: As sensacións aparecen cando o noso corpo reacciona ante un estímulo, que nos chega a través dos órganos sensoriais. Cando analizamos e clasificamos estas sensacións, é cando dicimos que estamos a percibir.
Dende que nacen, as crianzas empezan a ter as súas primeiras experiencias perceptivas. Ao principio, os sentidos están pouco desenvolvidos e vanse perfeccionando coa experiencia.

Total Page Visits: 435 - Today Page Visits: 1