Ciencia 0 – 3

Autor/a: Vega, S.
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: Recompilación de actividades realizadas nunha escola 0-3, cuxo fío argumental é sempre o proceso experimental. Trátase da aplicación sistemática de contidos procedimentais como a manipulación, a clasificación ou a observación, á vez que se estimula a natureza investigadora de quen fan do descubrimento todo un xogo, perseguindo que as crianzas participen na construción do seu propio coñecemento.

Total Page Visits: 500 - Today Page Visits: 1