Aula de Infantil

Autor/a: Editorial Grao
Idioma: Galego
Ligazón: http://aulainfantil.grao.com
Tamaño:
Descrición: Esta revista, contén información útil para a práctica docente, contribuíndo á construción do campo profesional da educación infantil. Axuda a crear redes de intercambio de ideas, iniciativas e experiencias entre o profesorado, e pretende formentar unha actitude investigadora sobre a práctica educativa.
En cada número aparece:
* Un tema monográfico tratado tanto dende a perspectiva teórica como desde a reflexión práctica.
* Inclúense artigos de aplicación na aula, de experiencias realizadas tanto dende o ámbito dos 0-3 anos como dos 3-6 anos.

Visitar

Total Page Visits: 378 - Today Page Visits: 1