Aprender y enseñar en educación infantil.

Autor/a: Basedas, E.; Huguet, T e Sole
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: As autoras poñen de relevo as peculiaridades dos dous ciclos que compoñen a etapa. Dende esta dobre perspectiva propoñen os temas máis relevantes para a práctica educativa: o fundamento psicopedagóxico da ensinanza e a aprendizaxe, o currículum da etapa, a organización e a planificación, a concreción na práctica educativa, a avaliación, o traballo en equipo das mestras/es e os procesos de elaboración de proxectos compartidos, as relacións entre o contexto familiar e o escolar.

Total Page Visits: 309 - Today Page Visits: 1