14 Ideas clave, el trabajo en equipo del profesorado

Autor/a: López Hernández, Ana
Idioma: Castelán
Tamaño:
Descrición: Libro que aborda de xeito rigoroso o traballo cooperativo na escola. Cunha estrutura clara suscita, desde unha vertente teórica e práctica, os coñecementos previos sobre o tema e aporta contidos que reforzan a capacidade profesional de intervención na escola. As ideas crave suscitadas axudan a responder a preguntas tales como: ¿A que necesidades do centro, do alumnado e do profesorado responde o traballo en equipo? ¿Que repercusións ten o traballo en equipo no desenvolvemento persoal e as relacións sociais do profesorado?

Total Page Visits: 979 - Today Page Visits: 1