PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PARA O CURSO 2021-2022

RENOVACIÓN E NOVO INGRESO DO 24 MARZO ao 12 ABRIL

1. Tal e como dispón o artigo 8 da Resolución, e atendendo ás especiais circunstancias provocadas polo COVID-19, as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Ditas solicitudes de renovación de praza presentaranse a través do formulario normalizado do procedemento BS404B, correspondente ás escolas do Consorcio, e dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

2. Opcionalmente, poderá descargar o dito formulario (BS404B) dispoñible tanto na sede electrónica da Xunta como nas páxinas web:
https://politicasocial.xunta.gal, https://igualdadebenestar.org, https://www.escolasinfantisdegalicia.es/, para presentalo presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. Para todos aqueles casos nos que non sexa posible a presentación telemática, a partires do mércores 24 de marzo o persoal da escola infantil acompañará a través de atención telefónica, tanto para aclarar calquera dúbida, axudarlles na cobertura dos anexos a presentar, xunto coa documentación xustificativa, así como para concretar unha hora de atención na escola caso de ser preciso, con cita previa. Neste caso acudirá solamente unha persoa por familia.

Se precisan axuda para a presentación electrónica da solicitude, poderán chamar tanto á escola infantil como aos servizos centrais do Consorcio ( 881996480/881996477/881996479/881996474/881996473/881996483), que lles guiarán na presentación da mesma a través da sede da
Xunta.

Listaxes provisionais 10 de maio. Reclamacións do 11 maio ao 18 maio. Listaxe definitiva 31 de maio.

SEGUNDO A RESOLUCIÓN POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PARA O CURSO 2021-2022 CON CARÁCTER EXCEPCIONAL ADMITIRANSE AS SOLICITUDES PRESENTADAS FORA DO PRAZO ESTABLECIDO QUE SE ATOPEN NOS SEGUINTES CASOS:

NACEMENTO, ACOLLEMENTO OU ADOPCIÓN DA/0 NENA/O CON POSTERIORIDADE AO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

CAMBIO DE CONCELLO DE RESIDENCIA OU DE TRABALLO DA UNIDADE FAMILIAR.

CAMBIO DE DOMICILIO OU LUGAR DE TRABALLO DA UNIDADE FAMILIAR DENTRO DO MESMO CONCELLO.

RETORNO A GALICIA DURANTE O ANO 2021 DAS GALEGAS E GALEGOS QUE RESIDISEN FORA DE ESPAÑA, SEMPRE QUE DITO RETORNO SE PRODUCISE CON POSTERIORIDADE AO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVADAMENTE APRECIE A XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR.

O PRAZO PARA ESTAS SOLICITUDES É DENDE O 13 DE ABRIL ATA O 9 DE MAIO.

ESTAS SOLICITUDES DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA CIRCUNSTANCIA QUE MOTIVA A SÚA PRESENTACIÓN FÓRA DE PRAZO.

PRAZO DE MATRÍCULA 1 AO 10 DE XUÑO.

245 reflexións sobre “PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PARA O CURSO 2021-2022

 1. Affegevak

  Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use Cialis only for the indication prescribed priligy online For instance, if you have a friend or someone else that is patient care provider PPP you can refer them to them and ask for a referral of the Cialis for that individual

  Responder
 2. Actuago

  Be careful and be sure to specify the information on the section Special warnings and precautions for use in the instructions to the drug Tamoxifen Mylan directly from the package or from the pharmacist at the pharmacy doxycycline for rosacea S5 and S6 in the Supplementary Appendix, and gave participants 25 per pharmacist visit to offset the costs of generic drugs and transportation to pharmacies

  Responder
 3. assence

  TAXOL administered intravenously over 24 hours at a dose of 135 mg m 2 followed by cisplatin at a dose of 75 mg m 2 substitute for viagra Finally, the investigators report on individual menopausal symptoms but do not provide a collective menopausal score such as that used in earlier black cohosh studies using the Kupperman Index which combines 10 menopausal symptoms

  Responder

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará