Categoría: FORMACIÓN

CHARLA -COLOQUIO CO ALUMNADO DO CIFP “ANXEL CASAL-MONTEALTO”.

IMG-20180427-WA0009

O venres 27 de Abril directora da Escola Infantil de Sobrado dos Monxes, Mª del Pilar Pájaro Naveira, participou como relatora nun encontro co alumnado do Ciclo Superior de Técnico en educación infantil do CIFP Anxel Casal- Montealto, invitada pola profesora María López Avendaño.

O motivo da charla foi compartir a visión da infancia e as distintas experiencias que se desenvolven nesta escola infantil e que as/os estudantes coñecen a través do blogue , así como xerar un espazo de reflexión e debate sobre as prácticas educativas e a metodoloxía activa e participativa empregada nesta escola.

A través dun obradoiro práctico reflexionaron sobre diversas concepcións da infancia, a escola, e a familia, así como sobre as persoas profesionais da escola infantil. Posteriormente desenvolveron unha posta en común entre todas e todos as participantes,  Pilar amosoulles o proxecto da escola infantil de Sobrado, os principios básicos e as liñas metodolóxicas do centro, así como os criterios comúns que como equipo educativo foron adoptando dende os momentos iniciais do funcionamento da escola para a práctica docente e organización da escola. Para acadar unha maior dinamización e argumentación no debate utilizouse material de vídeo e fotografías sobre diferentes aspectos e momentos da escola.

Rematou a xornada coa solicitude por escrito da valoración da xornada, na que se puido comprobar a satisfacción das persoas asistentes e o cumprimento das expectativas que tiñan sobre a charla.

Moitas grazas a Mª del Pilar Pájaro Naveira, e ao equipo da EI de Sobrado por poñer en valor as boas prácticas no 0-3.

XORNADAS FORMATIVAS NA USC

A Educación Infantil (0-3) Entre a teoría e a práctica.

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (USC) deseñou dúas xornadas formativas co 0-3 como protagonista. Estas xornadas tiñan como destinatarios principais ao alumnado do Grao de Educación Infantil, tamén outros/as  profesionais da educación.

O ciclo 0-3, habitualmente o gran esquecido durante os estudos de Educación Infantil, foi o punto escollido onde facer fincapé nestas xornadas formativas. O descoñecemento por parte de mestras e mestres sobre o traballo no 0-3, fai que sexa necesario dar presencia ao primeiro ciclo, que se considera o berce da educación das nenas e dos nenos, por iso é preciso coñecer a base teórica e facer visibles as boas prácticas educativas nas primeiras idades.

unnamedNestas xornadas abordáronse dúas pedagoxías de referencia cunha ampla base teórica e tamén práctica. Destas dúas pedagoxías e doutras beben as escolas infantís para fundamentar a elaboración das súas propostas pedagóxicas.

A primeira xornada, celebrouse o 20 de abril de 2018 co título “Pedagoxía Montessori: Axúdame a facelo eu mesmo/a”

Esta pedagoxía tan de moda na actualidade, ten xa moito tempo. María Montessori que naceu en Italia o 31 de agosto de 1870 e morreu o 6 de maio de 1952, foi a primeira muller italiana que se graduou como doutora en Medicina. A través das súas experiencias con nenos en risco social, comezou a fundamentar unha metodoloxía, onde o xogo se concibe como a principal actividade da nena e do neno. As súas ideas innovadoras que ían a contracorrente da pedagoxía da época, tiñan unha base científica, cun coñecemento baseado na observación sistemática e continuada que lle confiren valor e pertinencia.

 • Lois Ferradás Blanco, profesor do departamento de Didáctica e Organización Escolar da USC, foi o encargado de facer a “Presentación da Pedagoxía Montessori: axúdame a facer eu mesmo”. Neste relatorio abordouse a bibliografía de María Montessori  así como os principios e métodos da súa pedagoxía, facendo referencia á visión na actualidade da pedagoxía Montessori.
 • José Pablo Franco López, profesor de Pedagoxía e Didáctica da USC,  foi o relator da ponencia “O xogo con bloques de madeira: acción e pensamento”. Os xogos de construcións nas primeiras idades son unha proposta de actividade habitual das nenas e dos nenos. Construír e deconstruir forma parte do desenvolvemento infantil por tanto o material que apoia este xogo parece unha cuestión fundamental e a ter en conta polas profesionais. Os bloques de madeira adquiren unha relevancia neste xogo polas nocións de cantidade, medida, forma, peso, establecemento de relacións ou accións motrices que xorden. Neste sentido a forma de empregar os bloques ten que ver cun momento do desenvolvemento e cun tipo de xogo. O rol da educadora e educador na preparación, observación e tipo de intervención do xogo do neno é a clave para unha axeitada práctica educativa.
Escola Infantil Santiago-San Roque
Escola Infantil Santiago-San Roque
 • Loli Santiso, directora da escola infantil de San Roque, contou a través de experiencias como se desenvolve e se entende a práctica educativa no 0-3 no seu centro. Esta escola bebe dos principios metodolóxicos da pedagoxía de Montessori, como un referente do traballo educativo nas primeiras ideades, tamén ten como referencia outras pedagoxías, axustándoas ao contexto propio da escola. O relatorio baseouse no rol do educador e educadora para o desenvolvemento da autonomía das nenas e dos nenos de diferentes idades, atendendo aos diferentes momentos. Focalizouse no grupo de bebés e na práctica do descanso. Tamén se mostrou un dos piares básicos que fundamentan a proposta pedagóxica da escola e do proxecto educativo da Rede das escolas infantís, a idea de escola aberta ás familias mostrando momentos de acollida e despida ou saídas e aberta ao contorno próximo.
DSC00758(1)
Escola  Infantil Santiago-San Roque

A segunda desenvolveuse o venres 27 de abril de 2018. O título foi “Pedagoxía Pikler-Loczy: Moverse en liberdade”

A Pedagoxía Pikler a diferencia da Pedagoxía Montessori, apenas é coñecida tanto no ensino universitario como no  traballo práctico das escolas.

Esta Pedagoxía, xorde con Emmi Pikler, pediatra húngara nacida o 9 de xaneiro de 1902 en Viena, morreu o 6 de xuño de 1984. Ao igual que María Montessori, Emmi Pikler foi máis alá do establecido na súa época. Como pediatra observaba aos nenos e nenas e rexistraba de forma sistemática e científica o seu desenvolvemento. Os seus amplos estudos deron lugar a unha sabedoría contrastada en relación ao  desenvolvemento da motricidade global, facendo fincapé na transcendencia do movemento libre e na creación dunhas condicións óptimas nos coidados de atención persoal, momentos moi pensados para favorecer o benestar das nenas e dos nenos.

O relatorio Presentación da pedagoxía Pikler-Loczy: Moverse en liberdade, desenvolveuno José Pablo Franco López. Nel fixo unha presentación da persoa de Emmi Pikler que desenvolve unha pedagoxía moi pensada, estudada e baseada na observación do desenvolvemento dos nenos e nenas. Esta pedagoxía segue a ser unha gran descoñecida, cuestión curiosa pois resulta unha referencia clave para coñecer en profundidade o desenvolvemento integral dos nenos e nenas nos dous primeiros anos. Foi ela quen abordou as posturas intermedias que o neno e a nena realiza con precisión durante o desenvolvemento motriz nesta primeira etapa da infancia. Para que sexa así é preciso darlle liberdade ao movemento creando un ambiente coas condicións axustadas ás necesidades de nenas e nenos. Os coidados que se realizan a cativos e cativas son outros aspecto considerado fundamental nesta pedagoxía.

Escola infantil de Tui
Escola infantil de Tui

A directora da escola infantil de Tui, Cristina Llinares relatou a experiencia do seu centro. A súa proposta pedagóxica bebe da pedagoxía Pikler-Loczy. Na charla abordou a necesidade de crear un ambiente de escola coas mellores condicións de benestar para que se produza aprendizaxe significativo. Mostrouse o traballo con bebés onde o equipamento que se utiliza atende a deixar aos nenos e nenas con liberdade de movemento. Neste sentido certos elementos como “hamacas” ou “bumbos” están descartados da práctica educativa. A vestimenta ou incluso estar descalzos atende a favorecer esa liberdade de acción e respecto ao ritmo de cada unha e un .

Na mesma liña favorecer o tránsito abrindo as portas entres as aulas tamén é outra proposta metodolóxica pensada para atender ao respecto dos ritmos e a liberdade de elección das e dos cativos. Neste respectuoso coidado cara á nena e ao neno móstrase como se xestiona o momento de comedor que atende a favorecer a autonomía. O espazo exterior xoga un papel moi importante na vida cotiá da escola, non fai falla falar dos beneficios do saudable de gozar do aire libre, ou manter contacto coa natureza e material que produce.

Nesta escola Cristina conta que se intenta documentar todo o posible, tanto para o equipo da escola como para as familias, a través de documentos de centro, proxectos e propostas de actuación,  que lles permitan coñecer o que se fai, cando ou porqué. Deste xeito fanse partícipes e colaboradoras da vida da escola. O blogue do centro é un reflexo de todo o que alí acontece.

4

5

6
Escola infantil de Tui

 

 

 

 

 

É preciso agradecer a Lois Ferradás, a Pablo Franco e as persoas organizadoras das xornadas da USC ter en conta ás escolas infantís 0-3, dando a presencia e a importancia que ten o primeiro ciclo. A universidade ten unha gran labor na formación das e dos futuros profesionais onde o 0-3 aínda está pouco tratado e valorado. Agradecer tamén aos equipo e ás direccións das escolas de San Roque e Tui por amosar as súas boas prácticas. Tamén por facer unha gran labor de traballo que require de esforzo, adicación e constancia por avanzar na mellora da prácticas educativas.


XORNADAS EDUCATIVAS

     Ao longo do mes de novembro desenvolvéronse varias xuntanzas educativas no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar coas direccións de todas as escolas da Rede, nestes encontros  abordáronse  temáticas  de gran interés para a pedagoxía da infancia 0-3.

IMG_20171121_113157

Organizáronse catro obradoiros prácticos relacionados coa liña metodolóxica das escolas infantís da Rede:

Dinamización e coordinación: estratexias e ferramentas.

-Propostas de xogo.

-Alimentación, hixiene e descanso.

-A observación e avaliación.

O obxectivo destas xornadas consistía fundamentalmente en  xerar un espazo de encontro e debate para reflexionar e compartir  liñas comúns de actuacións no día a día das escolas,  ademais de achegar ferramentas e recursos ás direccións dos centros que lles  axuden na súa labor como dinamizadoras e coordinadoras  dos equipos educativos.

foto_xornada_edu_direccions_02

A través deste tipo de xuntanzas promóvese o traballo en Rede, fomentando  e potenciando a liña metodolóxica común e característica do proxecto educativo das escolas infantís. En próximas publicacións afondaremos nos contidos e conclusións de cada un dos obradoiros.

 

 

 

 

 

VISITA Á ESCOLA INFANTIL DE TUI DE CRISTINA ELORZA E LUISA ABAD, OUTRA CONCEPCIÓN DO AMBIENTE NA ESCOLA INFANTIL

O martes 13 de xuño de 2017 visitou a escola infantil de Tui, Cristina Elorza, que actualmente traballa en Bilbao no equipo para a avaliación e a investigación educativa (ISEI) cunha ampla experiencia na educación infantil e primaria. Tamén traballou en asesoramento, formación do profesorado e tarefas relacionadas co desenvolvemento curricular. Habitualmente publica artigos en diferentes revistas educativas e participa activamente en MRP Adarra; tamén pertence ao Consello de Dirección da revista Aula de Infantil e, é codirectora da colección Biblioteca de Infantil. Acompaña a visita  María Luísa Abad, docente que traballaba en orientación educativa na Consellería de Educación e con experiencia na educación infantil. Un dos seus títulos, moi coñecido nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio é o Manual para coeducar na escola infantil, formando tamén parte da formación de profesionais realizada no 2008 nun curso “Para Helena un tren e para Marcos unha boneca. A igualdade de xénero na escola infantil”

Esta visita tivo como finalidade o coñecemento da realidade da escola infantil de Tui, sobre todo en relación ao funcionamento dos espazos. Este centro destaca por ter unha concepción do espazo ampla, onde todos se poden empregar e teñen potencial educativo. Esta forma de traballar ten repercusión nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e noutros ámbitos educativos de carácter nacional, pódese ver no seu blogue ou en publicacións na revista Aula Infantil, xa que Cristina Llinares, directora da escola infantil, forma parte do consello asesor de Graó. Algúns documentos de centro publicados son:

 • Outros espazos na escola infantil.

 • Abrir as portas da aula. Espazos de xogo alternativos

 • Repensar o patio da escola como espazo educativo.

 • O espazo exterior na escola infantil: un reto educativo.

 • A entrada á escola infantil, un lugar de acollida.

 • O xardín dos sons.

Cristina Llinares fixo un percorrido polas instalacións do centro educativo con Cristina Elorza e Luísa Abad, contando como se concibe cada lugar, para que se emprega e a conexión que existe entre todos na dinámica diaria da escola; vendo in situ o funcionamento dos espazos, xa que a vida da escola estaba en pleno movemento: nenos e nenas interactuando, familias participando e equipo educativo da escola acompañando as accións.

IMG-20170613-WA0018

Neste percorrido Cristina Llinares falou de cada un dos espazos do centro para poder trasladar a concepción e as dinámicas de uso dos mesmos:

a entrada exterior ao centro, destacando o horto da escola, onde cativos e cativas, familias e equipo coidan, participan e gozan dunha experiencia compartida co cultivo de diversas hortalizas ou prantas aromáticas; un panel de imaxes onde se captan todos os momentos significativos acontecidos durante o curso escolar nos grupos de nenos e nenas de 2-3 anos, deixando unha pegada de historias de desenvolvemento compartido.

IMG-20170613-WA0015

– A entrada da escola, lugar de acollida, de mostra e recollida de materiais, paneis de información, documentación, … que vai mudando e incorporando elementos que son importantes no día a día da escola.

– A biblioteca, local que resultaba insuficiente como sala de persoal, transformouse nun pequeno obradoiro, ao que poden acceder pequenos grupos de nenos para gozar cos libros.

– O corredor con paneis informativos e de documentación, materiais de observación e experimentación, colgadores e lugar para o calzado, para o exercicio da autonomía en vestirse e desvestirse, calzarse e descalzarse.

– As aulas, onde cada unha ten equipamento e material pensado para os nenos /as de cada idade, sendo o lugar de referencia de cada grupo de cativos e das súas educadoras, pero tamén serven como espazos compartidos durante algún tempo por nenos medianos e maiores.

– A sala multiusos, utilízase sobre todo como comedor e como sala de motricidade. O seu funcionamento óptimo require dun plan moi pensado e coidado de utilización que todos respecten.

– A cociña e lavandaría. Mesmo estas dependencias cumpren unha función educativa xa que todos os días o persoal de servizos xerais deixa axudar aos nenos e nenas que, por quendas, poñen as mesas do comedor ou colaboran na xestión do lavado da roupa.

– O espazo exterior, fundamental na proposta educativa do centro e lugar privilexiado para o movemento dos grandes grupos de músculos (motricidade grosa), correr, andar en bici, experimentación con materiais que mollan ou manchan, … A choiva ou o frío no son un impedimento para que os nenos e nenas saian ao exterior, a non ser que estea un tempo realmente tormentoso. Isto resólveno para os cativos maiores poñéndose a súas botas de auga e roupa de abrigo, tomando o tempo preciso, sen présas, gozando do proceso e apostando pola autonomía nas accións dos nenos. Conta con diversidade de materiais cotiás que se preparan cada día.

A reflexión compartida con Cristina Llinares na que ademais de Cristina Elorza e Luisa Abad, participaron Lois Ferradás, profesor do departamento de didáctica e organización escolar da Universidade de Santiago de Compostela (USC) colaborador dende o inicio do proxecto educativo da Rede de escolas do Consorcio, sendo gran coñecedor da realidade das escolas e, tamén tres persoas do equipo de atención educativa (Teresa Saco Coya, José Pablo Franco López e Herminia Piñón), versou sobre esta concepción dos espazos na escola infantil de Tui, que non deixan de ser similares a outros das escolas infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Este uso dos espazos fai que o máis salientable deste centro é o ambiente. Nel respírase unha atmosfera calma, chea de luz que cheira a fresco, cunha sensación cálida e acolledora que transmite emoción e ilusión en cada recuncho. Este ambiente é así porque está pensado e mimado nos detalles polo equipo da escola. Neste sentido os valores fundamentais que suxeitan o proxecto educativo da escola son: o traballo compartido; o esforzo continuo na busca da mellora; o diálogo constante e a cooperación; o respecto das diferenzas e a atención á diversidade; a visión das potencialidades persoais; o coidado, implicación e adicación en cada acción que se desenvolve,etc.

Mostra desta concepción é o panel de imaxes dos nenos e nenas do grupo de idade de 2-3 anos que está na entrada da escola

1 2

 

 

 

 

 

 

Todo sempre enmarcado nunha concepción de comunidade educativa, onde todos os axentes, especialmente as familias, están presentes e son importantes colaboradoras na labor de axuda no desenvolvemento e benestar das nenas e nenos. A escola está emprazada nun entorno inmellorable preto do centro cívico, do instituto e do centro da vila de Tui, o que permite que entorno entre na escola e a escola estea no medio social, cultural e educativo. Cristina Llinares comenta un dos proxecto “Contadas” que se leva a cabo co instituto de ensinanza secundaria, no cal as mozas e mozos veñen á escola contar contos aos cativos e cativas con moito éxito pola participación e implicación para ambas partes.

Cristina Llinares resalta que o que primeiramente propiciou este uso dos espazos foi a falta de espazo suficiente, de aí concebir todos os lugares con potencial e uso educativo, de cara a atender e poder dar resposta á diversidade de necesidades e ritmos de nenas e nenos. Por iso na escola infantil de Tui, todos os espazos empréganse e teñen unha utilidade que vén determinada por unha proposta educativa, tanto os exteriores (entrada ao centro, horto ou patio) coma os interiores (entrada, biblioteca, corredores, sala multiusos, cociña, lavandaría,…). Todo o equipo aporta para que cada espazo sexa importante e teña contido; exemplos disto son: o coidado pola orde e a estética, dando protagonismo á escoita e ao silencio, con posibilidade e liberdade de escolla por parte das cativas e cativos, cun papel por parte do persoal educativo centrado nas relacións e interaccións que se producen entre adulto e neno e que revisten de calidade os espazos, este tipo de acción vese na presenza da educadora máis alá da física, está plenamente na acción dos pequenos e pequenas, atendendo todo o que acontece.

Os catro piares do traballo que poden resumir o traballo educativo desta escola son:

 • Un proxecto de escola sinxelo, claro, explícito e ben documentado que pón o acento na acollida e no respecto a cada neno e a cada nena.

 • Este proxecto formúlase, mantense e dinamízase por un equipo ben coordinado e guiado por unha dirección moi consciente do seu papel de guía do proxecto da escola.

 • Un estilo de traballo en equipo, con responsabilidades claras, baseado no diálogo, sempre en progreso, … que inclúe a todo o persoal da escola.

 • Unha apertura ás familias e a outros axentes da comunidade, fundamentado no diálogo, o intercambio de información, onde se pide e  se ofrece colaboración.

  Para finalizar, faise fincapé no proceso de identificar e dar a coñecer as que consideramos boas prácticas na educación dos nenos e nenas máis pequenos, como é o caso da escola infantil de Tui, coa intención ou o desexo de inspirar prácticas semellantes en outros contextos educativos.

IMG-20170613-WA0007
Escola infantil de Tui 13 de xuño de 2017. Grazas a todo o equipo da escola!!

                                         

 

 

 

GRANDES FORMATOS 2013. O xogo na escola infantil 0-3: O pensamento simbólico

Hoxe compartimos con vós algunhas ideas da xornada formativa O xogo na escola infantil 0-3: O pensamento simbólico. Nesta ocasión, acompañounos Elena Lobo Aleu, psicóloga e orientadora do equipo de atención temperá de Torrelodones, da Comunidade Autónoma de Madrid, que compartiu unha conferencia na que afondou no fantástico mundo do xogo.

o_xogo_na_ei_0-3_o_mundo_da_heuristica_e_o_pensamento_simbolico_foto_n_21_12_copiar

O xogo nos máis pequenos é unha necesidade, é a actividade fundamental que debemos favorecer e provocar, observar e escoitar. Forma parte da condición do ser humano, polo que o consideramos como unha conducta espontánea que move ás nenas e nenos a interactuar cos demais e cos obxectos por curiosidade innata e polo simple pracer de facelo. DSC_1724_copiar

A esencia deste tipo de xogos de imitación está na capacidade de simbolizar, isto é, de crear situacións mentais e combinar feitos reais con feitos imaxinarios, caracterizándose por un tipo de asimilación, asimilación do real ao eu.

 Que é o xogo simbólico?

É experiencia vital. Posibilítalle aos nenos/as transformar, crear outros mundos, vivir outras vidas, xogar a ser outros e, en definitiva, a saber que existen formas de pensar e sentir diferentes á propia.

Ten un papel moi importante no desenvolvemento da personalidade e de moitas das súas habilidades: cognitivas, sociais, comunicativas ou afectivas.

A escola é o lugar onde tamén se aprende a vivir,  e o xogo simbólico é un espazo de ensaio para a aprendizaxe da vida. Simbolizar, representar, ser quen non son para aprender a ser quen son.

Cal é a súa finalidade?

As nenas e nenos xogan por pracer, para expresar agresividade, para controlar a ansiedade, para adquirir experiencias, para establecer contactos sociais, para integrar a súa personalidade, para comunicarse cos demais, expresar sentimentos,….

Xogar é aprender a ser libres. Os nenos e as nenas necesitan liberdade para decidir o seu xogo. Tradicionalmente os/as profesionais solemos utilizar unha metodoloxía moi directiva no xogo, sendo fundamental que os/as pequenos/as teñan liberdade para decidir, o como e a que xogar nun marco de propostas variadas.

Cal é o papel do adulto?

Debe ser o de planificar, organizar, observar, facer un seguemento e documentar, así como interpretar e valorar todo o observado. Os adultos só participarrán no xogo cando sexa necesario,  facilitando axudas puntuais cando se precisen para establecer determinados límites, animar ou motivar á algún pequeno ou pequena, reorganizar materiais, etc.

Que precisan para xogar?

1. Un espazo seguro e pracenteiro. Que lle permita o contacto ocular e cercanía corporal co adulto. Un ambiente ordenado, tranquilo, non ríxido.

Algunhas orientacións para as distintas etapas do desenvolvemento

 • Etapa 0-1: centrado na exploración multisensorial e motriz.
 • Etapa 1-2: espazos facilitadores das novas necesidades de maior movemento e exploración.
 • Etapa 2-3: incorporación de espazos mais variados para a simbolización – socialización.
 1. Un tempo propio. Mentres dure o seu interese polo xogo e respectando o ritmo individual de cada nena e neno.

En canto aos materiais

É moi importante facilitarlles distintos tipos de materiais, tanto representativos como non representativos, ás veces un material non representativo como pode ser unha folla, un pau ou unha tea, ofrécenlle ao neno infinitas posibilidades de xogo creativo. Estes materiais débense presentar de xeito atractivo e motivador.

Os xoguetes non son os provocadores do xogo, o xogo é unha manifestación do seu mundo interior.

 • Etapa 0-1: Observación e manipulación. Diversidade de texturas, olores, sabores, sons, e posibilidades móbiles, así como espello para poder observarse, recoñecerse. A exploración e xogo co propio corpo.
 • Etapa 1-2: Materiais múltiples e variados para manipular, explorar e experimentar, de refugallo, da natureza, do contorno, etc..
 • Etapa 2-3: Xoguetes que favorezan a actividade simbólica ( reproduccións do mundo familiar, oficios, animais, transportes, imaxes, historias, contos , obxectos reais da vida cotiá, da hixiene, da natureza, marionetas, disfraces , materiais para modelar, construir e destruir, apilar,….

Frases para pensar:                           Xogando para vivir, vivir para xogar.”

                                        “ Mente e corazón abertos, guiados polas necesidades do neno”

                                                                                “ Menos é máis.”

 

 

 

GRANDES FORMATOS 2013: TODAS E TODOS IGUAIS, TODAS E TODOS DIFERENTES

A relatora Gema Paniagua psicóloga nos equipos de Atención Temperá da Comunidade de Madrid,  compartiu cos Profesionais da Rede de escolas infantis de Galicia unha xornada formativa titulada: Todas e todos iguais , todas e todos diferentes.

Captura de pantallaDespois dunha conferencia plenaria,  as/os  asitentes  á xornada participaron  en distintos grupos de traballo  reflexionando e debatindo ampliamente sobre a temática da atención á diversidade.

DSC01120

Algunhas das  conclusións ás que se chegaron no transcurso da xornada foron:

   Escola Inclusiva

 • Todos os nenos e nenas teñen dereito a unha educación de calidade dende o seu nacemento sen nigún tipo de exclusión, e en igualdade de oportunidades, independentemente da súa etnia, xénero, condicións socioeconómicas e culturais, características específicas…Partindo deste principio, debemos reflexionar sobre a nosa concepción de escola e pensar que a diversidade é positiva e enriquecedora.

 • Debemos acoller esta idea como algo natural, no que o respecto polas pontencialidades de cada quen é a base de todas as nosas actuacións. Todo neno é competente para aprender e por isto, é preciso axustar en cada momento a nosa acción educativa de cara a desenvolver estas potencialidades existentes en cada un de nós.

 • Ser diferente é un dereito e un valor. Isto farase realidade se levamos a cabo actuacións dende a escola nas que se promova e se potencie plenamente o principio de inclusión, o que fai referencia a unha escola de, por, para e con todos e todas.

 • Os diagnósticos e criterios de avaliación non deben etiquecar senón que axudan a entender e poñer en valor os procesos, permitindo dar respostas máis axustadas ás diversas necesidades, chegando á construcción de escola como comunidade de aprendizaxe na que cada unha dos nenos e nenas teñen algo que dicir e algo que achegar.

 • É importante establecer un marco de relación coas familias para que perciban á escola como un lugar onde sentirse escoitadas e acompañadas, no que poidan compartir con outras familias e co persoal educativo dúbidas, opinións, intereses, inquedanzas..

Perfil inclusivo dos profesionais.

 • As actitudes e estilo educativo dos profesionais son fundamentais para facer viable unha verdadeira escola inclusiva.

 • É imprescindible ter unha actitude de respecto e valoración das características individuais, que se aproxime a cada nena e a cada neno dende a súa individualidade e as súas peculiaridades, non dende a distancia, dende un patrón preestablecido. Este debe ser un repecto auténtico e que, ademáis, o neno ou nena o perciban na nosa práctica diaria a través da nosa comunicación e conducta como profesionais.

 • Este respecto debe nacer dunha actitude de fondo do profesional da educación, pero tamén do seu coñecemento das características e circunstancias relevantes de cada un dos nenos e das nenas da escola, polo que o contacto e a comunicación bidireccional coa familia resulta esencial.

 • O profesional debe poñer en valor os progresos individuais por sí mesmos e non en comparación cun patrón ideal.

A práctica educativa dende unha escola inclusiva.

 • O estilo educativo non se limita a actitudes na relación personal senón que debe poñerse de manifiesto na organización e proposta pedagóxica.

 • Evitar as propostas homoxeneizadoras, sendo necesario fomentar a diversidade de propostas ou actividades, asegurando a cada neno e nena un acompañamento educativo para estimular o seu progreso persoal. Trátase de fuxir de consignas xeneralizadas para toda a dinámica da aula nas que todos fan o mesmo, no mesmo momento e ao mesmo ritmo. Potenciando o xogo individual ou en pequeño grupo e plantexando propostas abertas e flexibles que acollan diferentes interpretacións e intereses e se adapten aos diferentes ritmos persoais.

 • Acompañar ao neno ou a nena significa estar dispoñible, respectar a súa iniciativa, non adiantarse e non facer cousas por él ou por ela, darlle a axuda que demande e a que o adulto considera imprescindible.

 

 

 

GRANDES FORMATOS 2013: A CREACIÓN E CONSTRUCIÓN NA ESCOLA INFANTIL DO AMBIENTE EDUCATIVO

Nesta xornada formativa, María Antonia Riera Jaume, experta na pedagoxía aplicada e psicoloxía da educación da Universitat de les Illes Balears, compartiu cos profesionais da Rede de Escolas Infantís de Galicia, unha conferencia plenaria sobre esta temática e, a continuación, en cada un dos distintos grupos de traballo realizados coas persoas asistentes reflexionouse, debatiuse e espuxéronse unha serie de cuestionamentos e visións sobre o ambiente educativo na escola infantil 0-3. Para rematar a xornada formativa, elaboráronse unhas conclusións, a partir das achegas do conxunto de participantes e da relatora .

foto 2 ambientes

Cando falamos de planificación ambiental, de seguido xorden cuestións como: Que entendemos por ambiente?, crear un ambiente agradable é algo máis que decorar? Cómo organizamos os espazos, materiais e tempos?, que posiblidades de xogo ofrecen os nosos espazos?, que tipo de relacións posibilitan?, que situacións de seguridade e benestar se dan ?, que situacións emocionais e cognitivas se permiten?…Todas estas cuestións e outras se plantexaron no inicio da xornada.

foto1 ambientes

E con posterioridade á xornada, puidemos concluír que:

 • Para planificar verdadeiros ambientes de aprendizaxe nas escolas infantís 0-3, é necesario ter en conta tres eixos-chave: o espazo, o tempo e as relacións.
 • O espazo, non é un simple “contedor, “ senón unha rede de relacións entre adultos, nenos e nenas, obxectos, materiais e acontecementos. Falar de espazo-ambiente no ámbito escolar é falar de valores, da identidade da comunidadade, das aprendizaxes que se queren promover e das relacións que se establecen.
 • Cada escola ten a súa propia identidade e existe en relación a un pasado e a un presente. Tal e como di Anna Lía Galardini: ”o espazo revela a pedagoxía e a pedagoxía maniféstase no espazo”.
 • Na construción do ambiente, familias, nenos, nenas e profesionais pensan, coidan e transforman os contextos educativos, é importante que se faga de xeito reflexivo e creativo, procurando evitar espazos só decorativos, espazos-lixo,mortos, neutros ou colonizados polos patróns estéticos da cultura globalizadora, paralizadores da expresión, para así favorecer as relacións, as percepcións sensitivas, o movemento, a exploración, en fin… a pluralidade das belezas da vida.
 • Para o deseño de ambientes de calidade nas escolas podemos ter en conta diversos parámetros, tales como:
 1. Identidade: unha escola entendida como lugar de pertenza dunha comunidade cultural e pedagóxica, con espazos de comunicación e encontros, de transicións entre dentro e fora, e sempre respectando a idiosincrasia propia dos diversos grupos de nenos e nenas e adultos.
 2. De relacións: xerando intercambios de relacións e circularidade de ideas entre todos os seus habitantes. Procurando a horizontalidade dos espazos, entendendo que todos son educativos, buscando a transparencia, nos que todos poidamos facer visible o que está sucedendo en cada un destes espazos, e sempre dentro das posibilidades arquitectónicas da escola.
 3. Constructividade: empregando materiais e equipamentos que motiven a curiosidade e o desexo de aprender, promovendo lugares e situacións que poidan proxectar, plantexar hipótesis, resolver problemas e buscar estratexias de acción diversas, onde o neno poida construir o seu propio percorrido cognitivo, a partir dunha diversidade de propostas nos distintos espazos da escola.
 4. Polisensorialidade: combinando de xeito equilibrada estímulos sensoriais diversos, buscando paisaxes equilibradas dende o punto de vista sensorial e perceptivo, ricas en olores, sons , texturas…, e sen saturacións.
 5. Transformabilidade: concebindo os espazos da escola con capacidade para transformarse e adaptarse en función das necesidades e intereses dos nenos e adultos, espazos plurifuncionais.
 6. Narración: creando espazos que conten, que falen do que se vive na escola, que documenten o que se fai, o que se di, construindo unha conciencia colectiva de diálogo continuo.
 • É fundamental que a planificación educativa sexa respectuosa cos tempos e ritmos da infancia, xa que moitas veces caemos nun activismo frenético, de tal xeito que lle roubamos aos nenos a posibilidade de profundar nas experiencias e aprendizaxes, e de ser eles mesmos os protagonistas da creación do ambiente.

En palabras de L. Malaguzzi, “ as relacións entre nenos, traballadores e pais, o espazo no que se estruturan, e os tempos nos que se realizan, determinan a calidade e identidade da propia escola”.

 

 

GRANDES FORMATOS 2013: A CREACIÓN DO PENSAMENTO MUSICAL

No curso: “A creación e a construción na escola infantil 0-3 do ambiente educativo e o pensamento musical” tivemos a gran sorte de poder contar coa colaboración de Paulo Lameiro, quen comezou a traballar con bebés en 1998, baseándose na teoría de aprendizaxe de Edwin E. Gordon.

Paulo brindounos unha gran mostra do seu traballo con nenas e nenos (incluíndo un taller para bebés), achegándonos ao ámbito da educación musical, un aspecto ás veces inexplorado por diferentes medos, inquedanzas ou por non saber como tratala con cativas e cativos tan pequenos.

A partir deste momento tivemos a oportunidade de vivenciar, reflexionar e  debatir sobre diferentes aspectos básicos da pedagoxía musical:

 • Os primeiros anos de vida son cruciais para establecer as conexións para un desenvolvemento musical óptimo, xa que o potencial dunha persoa está na súa máxima altura cando nace.
 • Dende o cuarto mes de xestación o feto escoita, e “todos os afectos e emocións lle chegan en forma de son”. O latexo da súa nai, a súa voz e a súa respiración encherán os primeiros momentos de ”su fortísima memoria intrauterina”, e logo comezará a percibir outros sons procedentes do exterior.
 • importante para o bebé é conectar o son cos afectos, coas emocións. Non existe unha música máis axeitada que outra para os bebés, e as obras musicais deberán ser ricas dende o punto de vista melódico, armónico e tímbrico.
 • Os arrolos cumpren unha función moi importante e existen en todas as culturas pero non cubren todas as necesidades, temos que ir máis aló. Son o cordón umbilical sonoro que nos une co resto da comunidade, teñen o seu obxectivo en aspectos de vínculo afectivo e dimensións relacionais entre bebé e adulto.
 • Repertorio vocal para bebés sen palabras. A voz humana é o mellor instrumento que temos de maneira natural; o modelo para a crianza será o adulto do que aprenderá a distinguir a voz falada da voz cantada. Importante é “cantar sen palabras” (papapa, brrrr… partindo dos sons que producen inicialmente os meniños), xa que é esencial para concentrarse na música, non nas palabras. Se partimos de escoitar os sons que  as crianzas emiten, atrevéndonos a cantalos dende unha gran variedade diferencial nos modos e tonalidades que empregamos, estamos axudándolles a que coñezan mellor as diferenzas entre os sons que escoitan.
 • As pezas serán curtas para non perder a capacidade de sorpresa e coidaremos as nosas entoacións sen introducir tons aos que os nenos e nenas non poden chegar.
 • As audicións serán moito máis efectivas se van acompañadas da voz e a interaccción directa dos adultos e non tan só escoitadas a través dun medio audio-visual. As sensacións e expresións faciais do adulto e os movementos corporais(indicadores físicos non verbais) son vitais para poder transmitir a importancia da música aos meniños, se perciben que para nós é algo importante tamén o será para eles. Non deberemos forzar ás nenas e nenos a escoitar música, nin a moverse. Non debemos moverlles nós as súas partes do corpo, senón deixar que se movan eles ou mantelos nos nosos brazos mentres bailamos. Así desenvolverá unha mellor consciencia corporal rítmica, relaxada e non ríxida.O adulto acompaña á crianza na  súa aprendizaxe musical a través doexemplo directo, o xogo e o movemento sempre baixo un clima de afectividade. Ofreceremos oportunidades de escoitar música acústica, música instrumental en directo para que podan percibir os sons e as vibracións do instrumento así como as expresións do músico ao tocar. Coidaremos como soa un reproductor de música de CD ( volume, claridade) cando non sexa posible esa escoita en directo. Para que todo isto sexa posible resulta imprescindible a reflexión e o traballo en equipo e conxunto nas escolas coas crianzas, coas familias, co contorno e coa comunidade educativa de cara a favorecer, promover e potenciar un pensamento musical que vai máis aló do que se entende xeralmente por música.

GRANDES FORMATOS DE FORMACIÓN 2013

Ao longo do ano 2013 desenvolvéronse varias accións formativas  dirixidas ao persoal da Rede de Escolas Infantís de Galicia, nas que se abordaron temáticas  de gran interés para a pedagoxía da infancia no 0-3  como : A creación e a construción na escola infantil do ambiente educativo e do pensamento musical, o pensamento simbólico e o mundo da heurística, a atención á diversidade, o xogo e o cotiá e a piscomotricidade. Dándose tamén a coñercer diversas experiencias  educativas  en sintonía coa infancia como as que desenvolve o Instituto Loczy de Budapest e o “Centro Singular Experimental de Innovación Psicopedagógica e Integración O Pelouro” en Caldelas de Tui.

Para o desenvolvemento das mesmas contamos coa participación de relatores e relatoras  que, hoxe por hoxe, son  grandes referentes no ámbito educativo como : Bernard Aucoutourier, Genma Paniagua, Elena Lobo, Mónica Guerra, Mª Antonia Riera Jaume, Paulo Lameiro, Javier Abad, Rosa Vidiella, Teresa Ubeira, Teresa Godall, Eszter Mozés, ...entre outros.

Estes grandes formatos de formación foron dirixidos a un grupo amplio de profesionais das escolas infantís de 0 a 3 anos. Tendo unha asistencia nalgún deles que chegou a alcanzar as 400 persoas, chegando, na globalidade de todos estes eventos, a ter cerca de mil profesionais do 0-3 formándose nas temáticas sinaladas anteriormente e cos seus respectivos expertos.

Así pois, e debido ao gran valor educativo que tivo  cada unha  destas accións  formativas  queremos difundir e ir compartindo coas e cos profesionais da infancia  e coa comunidade educativa, en xeral, as impresións e reflexións, así como a documentación xerada no transcurso das mesmas.