Arquivos mensuais: Maio 2018

XORNADAS FORMATIVAS NA USC

A Educación Infantil (0-3) Entre a teoría e a práctica.

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (USC) deseñou dúas xornadas formativas co 0-3 como protagonista. Estas xornadas tiñan como destinatarios principais ao alumnado do Grao de Educación Infantil, tamén outros/as  profesionais da educación.

O ciclo 0-3, habitualmente o gran esquecido durante os estudos de Educación Infantil, foi o punto escollido onde facer fincapé nestas xornadas formativas. O descoñecemento por parte de mestras e mestres sobre o traballo no 0-3, fai que sexa necesario dar presencia ao primeiro ciclo, que se considera o berce da educación das nenas e dos nenos, por iso é preciso coñecer a base teórica e facer visibles as boas prácticas educativas nas primeiras idades.

unnamedNestas xornadas abordáronse dúas pedagoxías de referencia cunha ampla base teórica e tamén práctica. Destas dúas pedagoxías e doutras beben as escolas infantís para fundamentar a elaboración das súas propostas pedagóxicas.

A primeira xornada, celebrouse o 20 de abril de 2018 co título “Pedagoxía Montessori: Axúdame a facelo eu mesmo/a”

Esta pedagoxía tan de moda na actualidade, ten xa moito tempo. María Montessori que naceu en Italia o 31 de agosto de 1870 e morreu o 6 de maio de 1952, foi a primeira muller italiana que se graduou como doutora en Medicina. A través das súas experiencias con nenos en risco social, comezou a fundamentar unha metodoloxía, onde o xogo se concibe como a principal actividade da nena e do neno. As súas ideas innovadoras que ían a contracorrente da pedagoxía da época, tiñan unha base científica, cun coñecemento baseado na observación sistemática e continuada que lle confiren valor e pertinencia.

  • Lois Ferradás Blanco, profesor do departamento de Didáctica e Organización Escolar da USC, foi o encargado de facer a “Presentación da Pedagoxía Montessori: axúdame a facer eu mesmo”. Neste relatorio abordouse a bibliografía de María Montessori  así como os principios e métodos da súa pedagoxía, facendo referencia á visión na actualidade da pedagoxía Montessori.
  • José Pablo Franco López, profesor de Pedagoxía e Didáctica da USC,  foi o relator da ponencia “O xogo con bloques de madeira: acción e pensamento”. Os xogos de construcións nas primeiras idades son unha proposta de actividade habitual das nenas e dos nenos. Construír e deconstruir forma parte do desenvolvemento infantil por tanto o material que apoia este xogo parece unha cuestión fundamental e a ter en conta polas profesionais. Os bloques de madeira adquiren unha relevancia neste xogo polas nocións de cantidade, medida, forma, peso, establecemento de relacións ou accións motrices que xorden. Neste sentido a forma de empregar os bloques ten que ver cun momento do desenvolvemento e cun tipo de xogo. O rol da educadora e educador na preparación, observación e tipo de intervención do xogo do neno é a clave para unha axeitada práctica educativa.
Escola Infantil Santiago-San Roque

Escola Infantil Santiago-San Roque

  • Loli Santiso, directora da escola infantil de San Roque, contou a través de experiencias como se desenvolve e se entende a práctica educativa no 0-3 no seu centro. Esta escola bebe dos principios metodolóxicos da pedagoxía de Montessori, como un referente do traballo educativo nas primeiras ideades, tamén ten como referencia outras pedagoxías, axustándoas ao contexto propio da escola. O relatorio baseouse no rol do educador e educadora para o desenvolvemento da autonomía das nenas e dos nenos de diferentes idades, atendendo aos diferentes momentos. Focalizouse no grupo de bebés e na práctica do descanso. Tamén se mostrou un dos piares básicos que fundamentan a proposta pedagóxica da escola e do proxecto educativo da Rede das escolas infantís, a idea de escola aberta ás familias mostrando momentos de acollida e despida ou saídas e aberta ao contorno próximo.
DSC00758(1)

Escola  Infantil Santiago-San Roque

A segunda desenvolveuse o venres 27 de abril de 2018. O título foi “Pedagoxía Pikler-Loczy: Moverse en liberdade”

A Pedagoxía Pikler a diferencia da Pedagoxía Montessori, apenas é coñecida tanto no ensino universitario como no  traballo práctico das escolas.

Esta Pedagoxía, xorde con Emmi Pikler, pediatra húngara nacida o 9 de xaneiro de 1902 en Viena, morreu o 6 de xuño de 1984. Ao igual que María Montessori, Emmi Pikler foi máis alá do establecido na súa época. Como pediatra observaba aos nenos e nenas e rexistraba de forma sistemática e científica o seu desenvolvemento. Os seus amplos estudos deron lugar a unha sabedoría contrastada en relación ao  desenvolvemento da motricidade global, facendo fincapé na transcendencia do movemento libre e na creación dunhas condicións óptimas nos coidados de atención persoal, momentos moi pensados para favorecer o benestar das nenas e dos nenos.

O relatorio Presentación da pedagoxía Pikler-Loczy: Moverse en liberdade, desenvolveuno José Pablo Franco López. Nel fixo unha presentación da persoa de Emmi Pikler que desenvolve unha pedagoxía moi pensada, estudada e baseada na observación do desenvolvemento dos nenos e nenas. Esta pedagoxía segue a ser unha gran descoñecida, cuestión curiosa pois resulta unha referencia clave para coñecer en profundidade o desenvolvemento integral dos nenos e nenas nos dous primeiros anos. Foi ela quen abordou as posturas intermedias que o neno e a nena realiza con precisión durante o desenvolvemento motriz nesta primeira etapa da infancia. Para que sexa así é preciso darlle liberdade ao movemento creando un ambiente coas condicións axustadas ás necesidades de nenas e nenos. Os coidados que se realizan a cativos e cativas son outros aspecto considerado fundamental nesta pedagoxía.

Escola infantil de Tui

Escola infantil de Tui

A directora da escola infantil de Tui, Cristina Llinares relatou a experiencia do seu centro. A súa proposta pedagóxica bebe da pedagoxía Pikler-Loczy. Na charla abordou a necesidade de crear un ambiente de escola coas mellores condicións de benestar para que se produza aprendizaxe significativo. Mostrouse o traballo con bebés onde o equipamento que se utiliza atende a deixar aos nenos e nenas con liberdade de movemento. Neste sentido certos elementos como “hamacas” ou “bumbos” están descartados da práctica educativa. A vestimenta ou incluso estar descalzos atende a favorecer esa liberdade de acción e respecto ao ritmo de cada unha e un .

Na mesma liña favorecer o tránsito abrindo as portas entres as aulas tamén é outra proposta metodolóxica pensada para atender ao respecto dos ritmos e a liberdade de elección das e dos cativos. Neste respectuoso coidado cara á nena e ao neno móstrase como se xestiona o momento de comedor que atende a favorecer a autonomía. O espazo exterior xoga un papel moi importante na vida cotiá da escola, non fai falla falar dos beneficios do saudable de gozar do aire libre, ou manter contacto coa natureza e material que produce.

Nesta escola Cristina conta que se intenta documentar todo o posible, tanto para o equipo da escola como para as familias, a través de documentos de centro, proxectos e propostas de actuación,  que lles permitan coñecer o que se fai, cando ou porqué. Deste xeito fanse partícipes e colaboradoras da vida da escola. O blogue do centro é un reflexo de todo o que alí acontece.

4

5

6

Escola infantil de Tui

 

 

 

 

 

É preciso agradecer a Lois Ferradás, a Pablo Franco e as persoas organizadoras das xornadas da USC ter en conta ás escolas infantís 0-3, dando a presencia e a importancia que ten o primeiro ciclo. A universidade ten unha gran labor na formación das e dos futuros profesionais onde o 0-3 aínda está pouco tratado e valorado. Agradecer tamén aos equipo e ás direccións das escolas de San Roque e Tui por amosar as súas boas prácticas. Tamén por facer unha gran labor de traballo que require de esforzo, adicación e constancia por avanzar na mellora da prácticas educativas.