A EDUCACIÓN FEITA POESÍA

A poesía é un arte que vai máis alá de proporcionarnos beleza e un sentido estético a través da palabra, sírvenos para que a través dela vexamos, rescatemos ou nomeemos aspectos diversos do sentir, dos soños, da realidade. A poesía busca cuestionar a verdade e os seus problemas a través da emoción da vida.

A poesía é unha maneira de expresión pero tamén de reflexión, moitas veces xurde o debate de si a educación é unha “ciencia” ou é un “arte”, como “arte” a linguaxe poética é unha das mellores formas de transmitir o noso quefacer diario.

Por unha idea de neno
Por unha idea de neno rico,
na encrucillada do posible,
que está no presente
e que trasforma o presente no futuro.
Por unha idea de neno activo,
guiado, na experiencia,
por esa extraordinaria especie de curiosidade
que se viste de desexo e de pracer.
Por unha idea de neno forte,
que desdeña que a propia identidade
sexa permutada coa do adulto
para ofrecela, en cambio, aos xogos de cooperación.
Por unha idea de neno sociable,
capaz de atoparse e enfrontarse
cos outros nenos
para construír novos puntos de vista e novos coñecementos.
Por unha idea de neno competente,
artesán da propia experiencia
e do propio saber
preto de e xunto ao adulto.
Por unha idea de neno curioso,
que aprende a coñecer e a entender
non porque renuncie, senón porque nunca deixa
de abrirse ao sentido do estupor e a marabilla.

Aldo Fortunati

” O   C E N    E X I S T E “

autor: Loris Malaguzzi

voz: Lois Ferradás

“Ser… Poder ser… Ser quien uno es… Cada uno estar en su propia piel… El Bien-estar… Un medio para el arte de vivir, la fuerza de madurar, crecer, sentir, ser… Donde a cada niño se le permite ejercer ser… Poder dar la medida de sí mismo… Mirar desde el niño y recrear un universo entero, sin la rigidez del tiempo, donde cada cual puede elegirse, encontrarse consigo mismo.”


Juan Llauder


1 comment on A EDUCACIÓN FEITA POESÍA

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará