Listas definitivas de admitidos/as e lista de agarda das escolas do Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2014-2015

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas definitivas de admitidos/as e de agarda nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2014-2015.

O prazo de formalización da matrícula establécese do 10 ao 14 de outubro, ambos os dous incluídos.
De non formalizar a matrícula no prazo estipulado, decaerá o dereito á praza.

A data de incorporación ás escolas dos nenos matriculados neste novo prazo será o 15 de outubro.

NOTA: As listas publicadas son copia das orixinais que están depositadas nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

LISTAXES

Listas provisionais de admitidos e excluídos nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2014-2015

Listas provisionais de admitidos e excluídos nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2014-2015

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas provisionais de persoas admitidas e excluídas na Rede de Escolas Infantís de Galicia que participaron no proceso de admisión extraordinario do mes de setembro.

O prazo de reclamacións é do 20 ao 29 de setembro, ambos os dous incluídos. As reclamacións presentaranse, por escrito, na escola infantil para a que se demande praza.

Data de publicación na web: 19/09/2014

NOTA: As listas publicadas son copia das orixinais que están depositadas nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Dado que son listas provisionais, poden sufrir modificacións.

LISTAXES