Resolución da Xerencia do Consorcio pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2018/19

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar oferta 8018 prazas nun total de 145 escolas para o vindeiro curso escolar, incluíndose as escolas de nova apertura de A Estrada, Lugo, Mos – Veigadaña, Ourense – Ramón Abellas e Santiago de Compostela – Castiñeiriño.

O prazo de presentación de solicitude, tanto de renovación como de novo ingreso, estenderase desde o día 10.03.2018 e ata o 09.04.2018 ambos os dous incluídos.

ligazón

Xunto achéganse os enlaces onde poderá atoparse a documentación necesaria para tramitar unha solicitude de praza de novo ingreso ou de renovación nas Escolas Infantís xestionadas polo Consorcio para o curso 2018/19

Diario Oficial de Galicia: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180309/AnuncioG1342-280218-0001_es.html

Páxina do Consorcio: http://www.igualdadebenestar.org/anuncios/anuncio.php?id=925&lg=gal

Consellería de Política Social: http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Centros_Vellos/CONSORCIO_Resolucion_01-MAR-2018-GAL.pdf

Sede Electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404A. Sólo figura o de novo ingreso, xa que a renovación tramitarase exclusivamente con carácter presencial.

Páxina de Escolas Infantís de Galicia: http://www.escolasinfantisdegalicia.es/index.php/resolucion-da-xerencia-do-consorcio-pola-que-se-convoca-o-procedemento-de-adxudicacion-de-prazas-nas-escolas-infantis-0-3-para-o-curso-201819/