Resolución da Xerencia do Consorcio pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2017/18

Resolución da Xerencia do Consorcio pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2017/18

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar oferta 7575 prazas nun total de 140 escolas para o vindeiro curso escolar, incluíndose as escolas de nova apertura de Arteixo – Río Tambre e Burela – Os Castros.

O prazo de presentación de solicitudes, tanto de renovación como de novo ingreso, estenderase desde o 09.03.2017 e ata o 10.04.2017 ambos os dous incluídos.

link