Listas provisionais de admitidos e de agarda nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de decembro para o curso 2015-2016

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas provisionais de persoas admitidas e de agarda na Rede de Escolas Infantís de Galicia que participaron no proceso de admisión extraordinario do mes de decembro.

O prazo de reclamacións é do 22 ao 31 de decembro, ambos os dous incluídos. As reclamacións presentaranse, por escrito, na escola infantil para a que se demande praza.

Data de publicación na web: 21/12/2015

NOTA: As listas publicadas son copia das orixinais que están depositadas nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Dado que son listas provisionais, poden sufrir modificacións.

 

LISTAS