lembradevos da cota de material

  • A cota de material escolar é 20 €
  • O ingreso ou transferencia deberá facerse efectivo no seguinte número de conta:

BANCO PASTOR: ES48 0238 8113 92 0600072725

(nº conta ANPA)

  • SE FACEDES INGRESO NA OFICINA BANCARIA, LEMBRADE DECIR QUE A FACEDES COMO SOCIOS DA ASOCIACIÓN PARA QUE NON COBREN COMISIÓN.
  • CONCEPTO: “Cota Material”, Nome da/o nena/o e Aula
  • IMPORTANTE!!!! O resgardo de pago ou transferencia ten que ser entregado en ADMINISTRACION ou DIRECCION da Escola.

A dirección da Escola