COTA MATERIAL

 

  • A cota de material escolar é 20 €
  • O ingreso deberá facerse efectivo no seguinte número de conta:

 

BANCO PASTOR: ES48 0238 8113 92 0600072725

(nº conta ANPA)

  • CONCEPTO: “Cota Material”, Nome da/o nena/o e Aula
  • IMPORTANTE!!!! O resgardo de pago ten que ser entregado na DIRECCION da Escola.

A dirección da Escola