novoResolución da Xerencia pola que se acorda a tramitación urxente do proceso extraordinario de baremación do mes de decembro nas escolas infantís