Listas definitivas de admitidos e excluídos nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2013-2014

Listas definitivas de admitidos e excluídos nas escolas infantís xestionadas polo Consorcio resultantes do baremo extraordinario de setembro para o curso 2013-2014

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anuncia a publicación das listas definitivas de persoas admitidas e excluídas na Rede de Escolas Infantís de Galicia que participaron no proceso de admisión extraordinario do mes de setembro.

O prazo de formalización da matrícula establécese do 11 ao 15 de outubro, ambos os dous incluídos.
De non formalizar a matrícula no prazo estipulado, decaerá o dereito á praza.

NOTA: As listas publicadas son copia das orixinais que están depositadas nos arquivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.