CÁMARA DE FOTOS

Estimadas familias:
Por problemas técnicos, levamos xa unha semana sen cámara de fotos e non poderemos sacar fotos ata que o servizo técnico nola arranxe.
O equipo educativo, sente moito estas constantes avarías.