INFORMACIÓN PREINSCRIPCIÓN CURSO 2011/2012

PRAZOS:

Renovación de prazas: 9 ao 21 marzo 2011

Prescripción: 22 de marzo 2011 ao 16 de abril de 2011 (ambos os dous inclusive)

Publicación listaxe provisional de admitidos e de agarda: 9 de xuño de 2011, contando con 10 días hábiles de reclamación, que contarán a partir do día seguinte da publicación de tales listaxes.

Publicación listaxe definitiva de admitidos e de agarda: 14 de xullo de 2011

Matrículación: 15 ao 29 de xullo 2011 (ambos os dous inclusive)

Curso escolar 2011 – 2012: O inicio é o 1 de setembro do 2011 e o remate o 31 de agosto de 2012.

  • As listaxes provisionais e definitivas poderedelas consultar: no taboleiro de calquera escola infantil pertencente ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar do concello de Oleiros, no propio concello de Oleiros, e tamén en www.igualdadebenestar.org ou www.escolasinfantis.net