A TEMÁTICA PARA O CURSO 2010/11

Este ano non podería ser máis divertida!

Seremos OS OFICIOS.

A temática parte dos intereses dos nenos e nenas xa que os oficios forman parte da súa realidade próxima. A través dela xurdirán actividades, cancións e personaxes que nos acompañarán durante todo o curso.