Orgullo de escola!!!

Parece mentira. Como pasa o tempo. Xa van alá dous cursos. Canto camiño andado e canto falta por andar. Un camiño cheo de aprendizaxe, ás veces mais doada e outras veces mais dificultosa, pero sempre con moita ilusión. Ilusión por facer doutro xeito. Ilusión por mudar a idea tradicional do traballo coa infancia. Ilusión por centrarnos nas capacidades e nas posibilidades. E aprender a mirar. Ilusión por traballar en conxunto. Por aportar en conxunto familia e escola. E sumar. E construír. Ilusión por facer unha escola da que sentir orgullo. Ilusión por compartir escola. Ilusión por aprender e mellorar.

Lois e Pablo con nós. Agradecementos pola visita, pola escoita e reforzo, pola valoración e polas ideas.

Lois e Pablo con nós. Agradecementos pola visita, pola escoita e reforzo, pola valoración e polas ideas.

Desexámosvos un feliz verán, que sexa moi proveitoso para desfrutar, descansar e cargarse de enerxía. Deixámosvos un vídeo demostrativo.

Ata setembro!!!

 

Déixovos o meu tesouro!!!

A familia observa dende a periferia.

A familia observa dende a periferia.

Algunhas familias téñeno máis claro. Outras familias non o teñen tanto. Pero o que soe ser común, é a dificultade de tomar a decisión. Supón un impacto emocional moi importante nas familias separarse das fillas e fillos. O equipo educativo da escola de Sobrado, non o esquece, e teno moi en conta, así que, pretende crear oportunidades que intenten minimizar ese impacto emocional.

 

A familia observa sen interromper. Só observar e desfrutar.

A familia observa sen interromper. Só observar e desfrutar.

Dende os inicios consideramos que as familias deben estar dentro da escola. Se poden. Cando desexen. En calquera dos seus espazos durante todo o curso escolar. Ofrecemos unha escola aberta. Teñen a posibilidade de ver como xogan, aprenden e interactúan os seus fillos e fillas. Poden coñecer e entender mellor o noso plantexamento educativo. Observan outro modo de facer, fonte de iniciativas para levar a cabo no fogar. E, o mais importante, abrir as portas da escola xera confianza e tranquilidade.

As veces temos sorte, e invítanos a formar parte do seu xogo.

As veces temos sorte, e invítanos a formar parte do seu xogo.

De todas formas, cada día estamos pendentes de establecer contactos cotiás coas familias. Cando chegan, recibindo información relevante para a xornada dos seus fillos e fillas na escola. Comprendendo a situación e axustando as accións. Cando se van, ofrecendo información que reflicta o mais salientable da xornada: ocorrencias, logros, retos, dificultades, relacións, xogos, oportunidades.

 

A familia ofrece información sobre aspectos relevantes para a xornada.

A familia ofrece información sobre aspectos relevantes para a xornada.

Para que as familias poidan desfrutar do que as nenas e nenos fan na escola de Sobrado, o equipo decidiu levar a cabo a tarefa de clasificar e seleccionar as fotos e vídeos que se sacan a diario, por mes, de cada unha das nenas e nenos da escola, que ademais son usadas para apoiar, documentar, valorar, avaliar, e establecer estratexias, que axuden a mellorar o funcionamento da escola, e o benestar das nenas e dos nenos.
Entendemos que a relación familia e escola non ten que reducirse á informacións fisiolóxicas, achegas ou recados. Isto xa vai apuntado na axenda.
A escola é moito máis!

* Algo que percibimos, sentimos, observamos … pode ser o elemento iniciador da estratexia transformadora

Creamos o presente blogue coa intención de poder compartir o noso proxecto educativo. Dar a coñecer como vemos a infancia, como entendemos o papel de docente de infantil, ou como entendemos a escola, eran os nosos obxectivos. Pensamos que as persoas destinatarias serían as familias e o entorno do concello de Sobrado pero, pouco a pouco, empezamos a recibir mensaxes de seguimento por parte de outras escolas e profesionais da nosa rede, de estudantes da Educación Infantil, e outras persoas con inquedanzas sobre o primeiro ciclo da educación infantil.

alumnado do CIFP Ánxel Casal-Montealto.

Alumnado do CIFP Ánxel Casal-Montealto.  Moitísimas grazas polo voso interese e atención.

A intencionalidade do blogue está, polo tanto, obtendo resultados. Estamos compartindo o noso xeito de traballar (e un pouco o noso xeito de ser). Pero o obxectivo non só é compartir, tamén é influír para que se produzan cambios nas miradas das familias cara os seus fillos e fillas, cara a escola e cara a nosa profesionalidade, e cambios nos profesionais da educación infantil. Tratamos de amosar que se pode facer. Que non veñen dados. Que non é doado. Que hai que construílo. Que todas e todos temos que aprender, errar, avaliar, probar, observar. Que é un constante e dinámico proceso de construción. Que a fórmula máxica é contar con mente aberta, motivación e implicación.

Menos mal que as temos a elas e a eles para recordar como se debe mirar para entender,  e  como se debe esperar. Observar e aprender.

 

Moitas veces as presas, as tensións, as presións, os tempos,… poden facer que nos esquezamos, pero pode ocorrer que algo que escoitamos, algo que vemos, algo que oímos, algo que percibimos, algo que sentimos, algo que lemos … se converta no elemento iniciador da estratexia transformadora.

O poder de transformación que exerce un libro

O poder de transformación que exerce un libro (JORGE MENDEZ BLAKE)

Para saber mais: http://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13535-una-audaz-instalacion-demuestra-el-poder-de-transformacion-que-puede-tener-un-libro.html

* A observación e a recollida de información: o primeiro paso

 

Observación dun xogo compartido no exterior. Falan das posibilidades e da pertinencia

Observación dun xogo compartido no exterior. Falan das posibilidades e da pertinencia

Tentamos avanzar cara un tipo de escola onde se faga un continuo esforzo na personalización da resposta educativa, con ofrecementos variados, interaccións individualizadas e con marxe de actuación e elección das nenas e nenos. Para poder levar a cabo unha resposta educativa axeitada debemos antes coñecer o que se precisa, e a mellor forma de facelo é mediante a observación.

 O interese polos agochos fai que se faga un  para unha das salas de xogo interior

Hai interese polos agochos, un para o interior

Outro agocho tamén para o exterior

Outro agocho tamén para o exterior

Anotamos nos nosos documentos de centro que a observación sería a ferramenta básica do noso traballo. O método para obter información que nos axudaría a planificar, poñer en marcha, avaliar e facer seguimento, de calquera aspecto da escola.

A observación das miradas das familias no período de familiarización

A observación das miradas das familias no proceso de familiarización

Iniciamos a observación no proceso de familiarización. Momento no que intentamos estar dispoñibles para as nenas e nenos. Nós somos observadores e esperamos a que eles inicien o intercambio. Intentamos demostrarlles que estamos interesados en eles e elas, e que comprendemos a situación. As nenas e nenos van comunicando os seus intereses, as súas necesidades, os seus gustos. A partir de estas primeiras experiencias vamos planificando os espazos, os tempos, os materiais.

Observación da dispoñibilidade do equipo no crítico período de familiarización á escola

Observación da dispoñibilidade do equipo no crítico período de familiarización á escola

A medida que vai pasando o tempo e ao longo do curso, seguimos na escola facendo observacións e rexistrándoas. Observamos todo o rato, como facemos na vida mesma. Solo que a observación que facemos na escola é unha observación consciente e dirixida, ten unha finalidade. Esa finalidade é a de proporcionar estratexias educativas que lles axuden na adquisición das habilidades necesarias para o seu desenvolvemento harmónico e integral, que xunto a información que obtemos das familias, axúdanos a intervir de xeito coherente e en conxunto, en beneficio dos nenos e das nenas, para ir da man a familia e a escola.

Se  o precisan proporciónaselles envoltura para o inicio

Se o precisan proporciónaselles envoltura para o inicio

O afecto necesario para unha boa xornada

O afecto necesario para unha boa xornada

Na escola de Sobrado decidimos facer observacións por momentos da escola. Así, observamos como se fan as acollidas e despedidas coas familias, o momento de xogo e de interacción, e os momentos de de hixiene, comida ou sono. Centramos a nosa atención especificamente en aspectos motores, lúdicos, sociais, comunicativos e calquera outro que consideremos relevante e que poida influír no desenvolvemento dos nenos e nenas.

Cando se inicia a sesta na escola precisamos acompañamento e que os expertos nos conten

Cando se inicia a sesta na escola precisamos acompañamento  e explicacións dos nenos e nenas expertas 

O comedor e o tentempé son os momentos mais coidados.Que ben senta facer unha comida tranquila!

O comedor e o tentempé son os momentos mais coidados.Que ben senta facer unha comida tranquila!

A observación da autonomía e o compartir no momento de hixiene.

A observación da autonomía e o compartir no momento de hixiene.

Para levar a cabo a observación na escola de Sobrado o equipo intenta non intervir, agás nos reclamen, ou sexa convinte. As persoas adultas observamos e recollemos información mediante vídeos ou fotografías, tendo en conta a non interrupción das accións que están levando a cabo as nenas e os nenos. Ao final de cada xornada expoñemos, nunha pequena reunión, os aspectos mais relevantes do día, que recollemos nos documentos de rexistro e anecdotario.

 Cóntannos o que facían observando a súa propia imaxe

Cóntannos o que facían observando a súa propia imaxe

Con toda esta información planificamos as propostas e as estratexias a levar a cabo. Todo o que observamos danos información para tomar decisións sobre aspectos relativos ao noso rol de educadores, a adecuación dos espazos e materiais, as preferencias, as necesidades, as carencias, os logros, os retos, os tempos, os apoios, as comunicacións,…e en definitiva, danos pé a establecer estratexias transformadoras.

elas e eles experimentan e víveno...

Elas e eles experimentan e víveno…

...logo represéntano

…logo represéntano.

A observación é unha técnica que na nosa escola levamos practicando dende os inicios, e que consideramos que vai mellorando coa práctica. Tratamos que sexa obxectiva, e que se centre en feitos, sen prexuízos, por iso a compartimos entre a parella educativa a diario.

Observamos aos nosos amigos e amigas

Observamos aos nosos amigos e amigas…

 

...dende calquera altura

…dende calquera altura!!

Nun principio considerabamos que íamos a ser nós, como equipo educativo, as persoas observadoras, pero, démonos conta que todos e todas somos á vez suxeitos que observan e obxectos da observación.

Todos e todas observamos a todas e todos. Así, observamos aos nenos e nenas, que á súa vez, nos observan a nos; observamos ás familias, que nos observan a nos, aos seus fillas e fillos, e a relación que teñen con nos; observámonos entre os membros do equipo de traballo; obsérvannos as persoas que forman parte da comunidade educativa, e nos tamén os observamos a eles e elas. É, polo tanto, un mundo de observacións recíprocas, que serán tratadas en futuras entradas deste blogue.

Con paus xogaban a cabalos e fixemos os cabalos...

Con paus xogaban a cabalos e fixemos os cabalos…

... tiñan interese polo que había dentro do moble e fixemos espazos de xogo dentro...

… tiñan interese polo que había dentro do moble e fixemos espazos de xogo dentro…

...precisaban apoio e cun pau solucionouse...

…precisaban apoio e cun pau, solucionouse…

Caixóns para abrir

Caixóns para abrir, teñen moito éxito

O xoguete mais interesante

O xoguete mais interesante

Como profesionais da educación infantil, sabemos que debemos velar polo desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual das nenas e nenos, da nosa escola, en estreita colaboración coas familias, pero non só iso, senón que tamén deberemos ter en conta a planificación educativa, a organización dos tempos e traballo do equipo e as interrelacións coas familias e a comunidade. Debemos, polo tanto, estar capacitados para facer observacións e decidir en que nos debemos centrar.

* MESMAS OPORTUNIDADES ?

formamos parte da proposta

formamos parte da proposta

As mulleres son a metade da poboación mundial, a pesar diso, as oportunidades económicas, de educación, de saúde, son desiguais. No ámbito laboral, as mulleres cobran menos que os homes, e ocupan menos postos de responsabilidade. Ademais, o reparto das tarefas da casa recae en maior medida sobre as mulleres e, por último, o mais arrepiante, é que non cesan os datos sobre violencias machistas en calquera estrato social e en calquera idade, incrementándose cada vez mais en parellas de adolescentes, acabando en asasinatos en moitas ocasións.

Como sociedade debemos preguntarnos:  que está a pasar?, que estamos facendo mal?, que debemos corrixir?, que podo facer eu como membro da sociedade para frear esas situacións?, que podo aportar?

Pensemos que ocorre dende os inicios:

Aínda que as nenas e os nenos nacen iguais, dende o momento de nacemento reciben unha serie de respostas familiares e do entorno diferentes segundo o seu sexo. As veces é consciente, e moitas veces é inconsciente. Esas respostas diferentes chámanse estereotipos de xénero. As consecuencias dos estereotipos de xénero son múltiples e moi negativas a nivel individual e a nivel social, xa que se transmite un modelo de home e muller determinadas, cuns xeitos concretos de comportarse que non son igualitarios, polo tanto, a sociedade non é igualitaria. Esa diferenciación inflúe moi negativamente no desenvolvemento de ambos, neno e nena, como persoas íntegras, pero moi especialmente no desenvolvemento das nenas, que son as que levan a peor parte.

Vexamos este vídeo: El desafío de la igualdad

As familias e a escola temos moitísima responsabilidade. Somos os primeiros axentes socializadores das nenas e dos nenos.

“Realizáronse múltiples experimentos con bebés que demostran como os adultos se comportan de forma diferente con eles dependendo de cal sexa o seu sexo. Por exemplo:

John Nicholson, autor de Homes e Mulleres, ata que punto son diferentes?, realizou o seguinte experimento: saíu á rúa cun bebé que sempre era o mesmo, ao primeiro presentou como “neno”. Os adxectivos recibidos foron “robusto”, “descarado”, “traveso” e “forte”. Pero na seguinte saída, en que o fixo como “nena”, os cualificativos foron “doce”, “preciosa”, “fermosa” e “encantadora”.

Outro experimento, realizado esta vez na Universidade de Sussex por Smith e Lloyd, consistiu en pedir a un total de trinta e dúas mulleres que xogasen cun bebé e observasen o seu comportamento. Cando se lles presentaba como “unha bebita”, a maioría escollía unha boneca pra interactuar con ela. E cando se lles dicía que era “un bebito”, elixían un martelo. Pero o máis revelador foi que cando o suposto neno daba mostras de inquietude, interpretábano como ganas de xogar a outra cousa. No caso da nena, entenderon que estaba enfadada e tentaban tranquilizala esmagándoa entre os seus brazos.

Estas e outras investigacións demostran que as expectativas dos adultos determinan a forma de relacionarse cos bebés en función do sexo.”

Mais aló do azul e do rosa, como previr a desigualdade de xénero e a violencia machista dende a familia. Ana Torres Jack.

Debemos estar alerta ante as sinais que manteñan eses estereotipos de xénero, rexeitando calquera tipo de desigualdade por razóns de sexo, e velar por unha educación integral e igualitaria das nenas e dos nenos, velar pola coeducación.

Coeducación:

Que facemos na escola de Sobrado para romper coa desigualdade?

Coeducar, e tratar, na medida das nosas posibilidades, de romper con calquera estereotipo de xénero que observemos na nosa práctica docente, observar o trato e as expectativas das familias sobre os seus fillos e fillas,  calquera aspecto da comunidade educativa e do entorno que reflicta desigualdade, e intervir .

lidero o xogo

lidero o xogo

Se non o fixéramos así, a educación sería mixta. E na escola mixta, aprenden a integrar os roles que a sociedade prescribe para cada xénero, polo tanto trátase dunha educación con estereotipos, onde prevalece o masculino.

colaboración na limpeza

colaboración na limpeza

Na nosa escola coeducamos. Enriquecemos coas achegas femininas, as emocións e o empoderamento, que teñen un enorme valor. Educamos para ser persoas íntegras.

Nos nosos documentos de centro está recollida a coeducación. Esta afecta ao conxunto dos elementos humanos e materiais que forman parte da escola.

facemos equipo: un agarra o bote e o outro fai música

facemos equipo: un agarra o bote e o outro fai música

En liñas xerais podemos dicir que tratamos de poñer en valor as potencialidades das nenas, aumentando a súa seguridade, e a súa autoestima. Velamos por que xoguen a todos os xogos e en todas as propostas e, que tomen un papel activo nas mesmas. Coidamos que ocupen os espazos centrais, interiores e exteriores da escola, centrándonos especialmente naquelas que teñen mais dificultades en superar retos motores, ensuciarse; fomentamos a liberdade de movementos e animamos a probar experiencias. Acostumamos preguntarlles, e solicitamos, e respectamos a súa resposta, dándolle un papel activo na escola. Practicamos nas situacións que podemos coas respostas “non me gusta” e “non quero”.

facemos chuvia coas xestas

facemos chuvia coas xestas

Por outra banda, entre outras actuacións, esforzámonos en diminuír as respostas agresivas dos nenos, falándolles moi baixiño e solicitando que nos miren á cara cando lles falamos. Potenciamos a escoita activa e traballamos a tolerancia á frustración. Axudamos a que usen palabras para solicitar o que desexan e fomentamos que practiquen agarimos cara aos outros e outras. Dámoslle a oportunidade de xogar na periferia e desfrutar sen ser os protagonistas. Potenciamos e valoramos as solicitudes de colaboración, a tranquilidade e a aceptación da adversidade, o afecto, as emocións e as relacións persoais.

canto nos queremos!

canto nos queremos!

Tratamos de usar a linguaxe inclusiva oral e na escrita, e estamos pendentes de coidar as nosas expresións, minimizando o uso de diminutivos coas nenas, así como un ton de voz de mimo, e tratamos de utilizar cualificativos referidos á súa valentía, ás capacidades de facer por elas mesmas, e o poder de decisión, e pola contra, cos nenos tratamos de ofrecerlle expresións que enfaticen comportamentos de sensibilidade, evitamos usar cualificativos cos nenos que impliquen prepotencia, rompendo os papeis tradicionais.

afectividade mediante o tacto

afectividade mediante o tacto

Contámoslles contos con personaxes nos que os modelos ofrecen comportamentos non estereotipados, facendo que se convertan en axentes de cambio da desigualdade, e se caen nas nosas mans contos tradicionais, tratamos de “destripalos” para mudar o valor de cada un dos sexos, ofrecendo diferentes posibilidades e condutas alternativas ás tradicionais.

no centro da proposta

no centro da proposta

Os materiais, os espazos, os tempos, mesmo as nosas funcións na escola están pensadas desde esa perspectiva de xénero que axudan a romper, co noso pequeno grao de area, eses estereotipos que tanto dano fan á sociedade en xeral, e ás mulleres e ás nenas en particular.

observo e desfruto dos movementos da pequen

observo e desfruto dos movementos da pequena

Non hai que esquecer que as familias son o elemento clave. Dende a escola intentamos compartir con elas educación das súas fillas e fillos aportando unha visión coeducativa, a través dos encontros informais, das titorías e documentación que permita avanzar con calidade neste senso.

colaboración activa no xogo

colaboración activa no xogo

Ademais ao formar parte dunha sociedade, tratamos de influír no entorno, fomentando a linguaxe non sexista e inclusiva, facendo as nosas achegas e divulgando que o que non se nomea non existe: ás nenas hai que nomealas.

Lembrade:

“En lugar de dicirlle á túa filla que é unha princesa…proba a dicirlle que é: intelixente, líder, campioa, creativa, forte, valente, loitadora, capaz…

En lugar de dicirlle ao teu fillo que é un campión…proba a dicirlle que é sensible, encantador, tenro, xusto, solidario, colaborador, artista…”

Mais aló do azul e do rosa, como previr a desigualdade de xénero e a violencia machista dende a familia. Ana Torres Jack.

Moito mais temos que facer!!!

Para saber mais:

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf

https://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2014/03/mitos-y-verdades-sobre-el-8-de-marzo.html

https://www.youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA

https://www.youtube.com/watch?v=K_9Ab3b3Vrk

https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA

* A importancia do exterior

Primeiros de Febreiro na escola de Sobrado

Primeiros de Febreiro na escola de Sobrado

Anotamos nos documentos de centro que potenciaríamos na nosa escola o xogo no exterior tódolos días do ano, sen importar a climatoloxía, posto que sabemos que xogar ao aire libre é tan importante como durmir.

 

comedor exterior en xaneiro

Comedor exterior en xaneiro

Un descanso na sombra no exterior

Un descanso na sombra no exterior

Que as nenas e nenos xoguen no exterior ofrécelle moitos beneficios.

É un dos principais espazos para que as nenas e os nenos se desenvolvan física e socialmente. Xogar no exterior da a posibilidade de explorar e moverse, accións básicas para aprender sobre o mundo que as rodea. Ademais, estar en contacto coa natureza fortalece o sistema de comportamento, xa que fomenta a creatividade, a adaptación ás diferentes situacións, seguridade, o interese e a motivación, sensibilidade, habilidades comunicativas e socioafectivas. Tamén fai que se fortaleza o sistema inmunolóxico, xa que cando están en espazos cerrados e con pouca ventilación é un caldo estupendo para a propagación de virus.

Descubrindo a neve

Descubrindo a neve

Explorando co xeo

Explorando co xeo

Como o exterior é tan importante para o benestar e o desenvolvemento das nenas e dos nenos, é un dos principios metodolóxicos da escola de Sobrado.

 

Desprazandose cara a neve

Desprazándose cara a neve

Aprendendo a camiñar sobre a neve

Aprendendo a camiñar sobre a neve

O espazo exterior planifícase do mesmo xeito que os demais espazos da escola, dando igual, polo tanto, a climatoloxía, que chova, que faga vento, que neve, que faga sol, que sexa inverno, outono, primavera ou verán, aínda que, adquire mais protagonismo cando vai bo tempo, xa que ademais do xogo, a maior parte das actividades do cotiá son feitas no exterior, como o descanso, o tentempé ou ben o xantar, e, o coidado e mantemento da horta da escola.

A meteoroloxía regálanos situacións inesquecibles e con moitísimas posibilidades, así que cun mínimo complemento xa temos propostas divertidas e diferenciadas, tan só hai que esperar a acción e o interese que provocarán nas crianzas.

Como en calquera outra acción que se leve a cabo na escola contamos coa decisión dos nenos e nenas para saír, ou quedar no interior, polo que se planifican estratexias organizativas flexibles, e lévanse a cabo unha presentación dos espazos que provoquen o máximo interese e que sexan ricos en experiencias de xogo, variados e que atendan á diversidade de intereses e idades.

Algunhas familias ou mesmo profesionais cuestionan o xogo no exterior. Consideran que é propicio á suciedade, á inseguridade, e ás enfermidades, obviando os beneficios que aportan. Dende a escola intentamos facerlles entender, e argumentamos coas estratexias que se levan a cabo: poñer roupa e calzado axeitado para o exterior, unha rápida, organizada e individualizada hixiene das nenas e nenos, e outras …

Mudándonos despois de vir do exterior

Mudándonos despois de vir do exterior

Saír ao exterior é un gran esforzo para os profesionais. Requírese unha boa organización entre o equipo educativo. É mais doado quedarse dentro da escola xa que así os nenos e nenas apenas se ensucian, non é necesario mudalos por completo, tampouco é preciso andar vestíndoos e desvestíndoos, ou andar planificando zonas para iso, tampouco co calzado, e menos estar pensando nas propostas lúdicas do exterior, tendo xa bastante que organizar no interior, pero,… deixaríamos ás nosas nenas e nenos sen eses beneficios? Na escola de Sobrado apostamos decididamente polo desfrute da Natureza durante calquera época do ano.

Achegamos unha nova de interese, e esperemos que vos guste: Los pediatras ‘recetan’ naturaleza y juegos al aire libre para mejorar la salud”:

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/12/03/5a2156c7ca4741e4288b45a7.html

Moito exterior e moita saúde.

Ata a próxima!!!!

* Sen zapatos na escola

 

IMG_4203

A decisión de poder andar descalzos na escola de Sobrado aparece xa nos primeiros días da nova reapertura da escola, alá por setembro do 2016. Compártese entre o equipo as sensacións de calma e tranquilidade que se experimentou ao observar nunha das escolas desta rede, a algunha compañeira referente, sen calzado na súa escola. As connotacións que transcendían dese feito eran moitas. A mais importante: unha práctica educativa diferente.

IMG_5896

Na escola de Sobrado tamén o queremos  levar a cabo. Andar descalzos na nosa escola significa: 

Comodidade: Moitas persoas adultas sacamos os zapatos cando chegamos á casa, despois dunha dura xornada de traballo, nos espazos de confianza, onde estamos seguros, onde gozamos… sacar os zapatos significa poñerse cómodos, estar a gusto, estar seguros, polo que na escola de Sobrado decidimos que esa era unha práctica interesante para permitir.

preparamos os pes para entrar na escola

Preparamos os pes para entrar na escola

Respecto e hixiene: a escola é das nenas e dos nenos, e o chan da escola é o espazo privilexiado de xogo. Respectamos o seu espazo cando andamos por el sen zapatos, con calcetíns, cun calzado especial ou mesmo con calzas cubrezapatos, si estamos pouco tempo. Alí déitanse, corren, poñen as mans, os pes, e incluso a boca, e convén que estea limpo, polo que suxerimos ás familias que anden tamén sen zapatos, que respecten esa práctica. Cando saímos ao exterior, que o soemos facer todos os días sen importar a climatoloxía, utilizamos botas. Tamén temos un lugar planificado para iso.

as familias sen zapatos dentro da escola

sen quitarnos os zapatos non entramos no espazo de xogo

Sen quitarnos os zapatos, non entramos no espazo de xogo

Experimentación: Aos nenos e nenas gústalles quitar os zapatos, ou incluso os calcetíns. É un modo de experimentar co seu corpo. Tamén se sente cos pes. E cando se lles e priva desa experimentación, estáselle eliminando a posibilidade de adquirir novas sensacións e experiencias que contribúen dun modo moi importante ao seu desenvolvemento.

20180109_10343620180129_103633
Saúde e benestar: andar descalzos ou mellor sen calzado, asegura o fortalecemento e seguridade dos seus movementos. Seguro que con zapatos anda mais rápido e mellor, pero non é real. Non temos presa.

IMG_394520180112_101021
Cal é a razón pola que en moitas escolas e moitas familias estean empeñadas en que os nenos e nenas anden calzados?
As respostas mais comúns están baseadas en mitos.
Antes dicíase que os pes tiñan un mellor desenvolvemento cando se levaba calzado dende moi pequenos. Hoxe en día sábese que, andar descalzos ofrece moitos beneficios como a corrección dos desequilibrios nos movementos, fortalece os pes, os seus músculos e articulacións, mellora o equilibrio, entre outros.

pintar cos pes

experimentar cos pes

Experimentar cos pes

Outra razón pola que algunhas persoas adultas se empeñan en que estean calzados é para que non se arrefríen. Nada mais lonxe da realidade. As persoas expertas aseguran que os arrefriados veñen cando ocorren á vez, virus con frío, no tracto respiratorio. Nada que ver teñen os pes, de tódolos xeitos cuns calcetíns quentiños estaría todo solucionado.

IMG_5413probando calzado dos adultos
Como docentes, non ter que estar pendentes do calzado ou dos pes descalzos das nenas e dos nenos e poder centrarse no importante, axuda a mellorar a nosa profesionalidade.

Aquí vos deixamos algunha documentación e páxinas de interese:

http://revistas.ucm.es/index.php/RICP/article/view/RICP0707120027A/18634

(DESCARGADE O FICHEIRO PDF )

https://www.bebesymas.com/desarrollo/ninos-descalzos-mas-inteligentes-y-sobre-todo-mas-felices

http://elblogdelpodologo.com/category/bebes/

https://mejorconsalud.com/beneficios-de-caminar-descalzo-que-desconocias/

https://babytribu.com/la-importancia-peques-desclazos/

 

* Claves da aprendizaxe: que e como

“Siendo el tema otoñal una cuestión muy poco frecuente en los intereses espontáneos de los niños y las niñas, es un contenido fijo en la inmensa mayoría de los centros -aunque no figure como esencial en ningún marco curricular- y, en algunos casos, se repite año tras año hasta que los niños se diploman en “tercer curso de otoño””. Paniagua, G.; Palacios, J. : Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad.

IMG_233020170623_114831               Xogamos coa neve                                                                               Pementos da nosa horta

Cando vemos que unha nena ou neno está a repetir expresións dos adultos, que inicia aprendizaxes que non corresponden ao seu momento, que as propostas coas que actúa son elixidas polos adultos, onde hai moito traballo de mesa e cadeira, pinturas e papel, fichas, ou ben se traballa por centros de interese (interese dos adultos), entre outros, non se consegue unha aprendizaxe efectiva. Se algo se aprende, non perdura no tempo. E, o mais importante é que os nenos e nenas, con este tipo de actividades, vivirán moi cedo as primeiras experiencias de fracaso é frustración.

Aínda así, algunhas familias ou mesmo profesionais, esperan que a escola infantil ofreza contidos preescolares. Por sorte, cada vez menos.

IMG_3002 IMG_2152                 Plantamos paus na area                                                                       Sensacións e posibilidades dos ovos

Que aprendan cousas novas e que se relacionen con outras nenas e nenos, son as expresións mais comúns que ofrecen as familias na entrevista inicial, cando lles preguntamos o que esperan da escola infantil de Sobrado.

IMG_5747 20180104_123657      Que divertido o vento!                                                                                                      A precisión

 

Pero que cousas aprenden realmente na escola infantil?

Na escola infantil procúranse aprendizaxes que fan posible o desenvolvemento físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo das nenas e dos nenos. O coñecemento do seu propio corpo, as súas posibilidades de acción, o respecto polas diferencias, o desfrute pola exploración do contorno adquirindo autonomía nas súas actividades cotiás, o desenvolvemento das súas capacidades afectivas, relacionándose cos demais e adquirindo pautas de convivencia e resolución pacífica de conflitos, tamén as habilidades comunicativas e outras formas de expresión e iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, entre outras.

IMG_2537 IMG_3904                                   Disfrazándome teño mais posibilidades                                               A espuma sabe andar!

Para que unha nena ou un neno aprenda, precisa experimentar, observar, facer, escoitar. Pero non de calquera xeito. Todo o que están experimentando, observando, facendo ou escoitando, debe ter sentido para eles e elas. Polo tanto, aprenden do mesmo xeito que aprendemos cousas novas as persoas adultas.

E, outro aspecto interesante é que debe existir motivación. O que se aprende debe ser do seu interese. Exactamente igual que as persoas adultas.

IMG_3921  20180110_100922         Mais auga, mais botes, mais recipientes!                                               Vaia, que interesantes debuxos!

Ademais coñecemos o que mais lles interesa a os nenos e nenas: accións sobre os obxectos, sendo o xogo o instrumento pedagóxico por excelencia, e a acción directa en contextos cotiás, onde hai interacción con outros e outras.

20170426_094413 as nosas vistas           Chego ao que me interesa coa miña man!                                            Vistas privilexiadas, outros e outras nunca viron vacas, pobriños!

Polo que, o traballo da escola infantil será observar e facer propostas para que se dea unha aprendizaxe de calidade.

IMG_6433 IMG_6860 Esfórzome en usar os meus dedos como pinzas para comer granada!           Uauuu…véxote polo espelliño!

E, a maiores, se esas aprendizaxes se dan nun clima tranquilo, de afecto e seguridade, con propostas adecuadas, que eviten a discriminación, que permitan a intervención enriquecedora dos adultos, e coa coordinación entre os dous mundos mais importantes para o neno e a nena: a familia e a escola, a aprendizaxe está asegurada.

* As festas, os días especiais e as celebracións na escola de Sobrado

IMG_0887 IMG_0366 IMG_1721 IMG_6148 IMG_5873 IMG_6242                Algunhas propostas de xogo no espazo da sorpresa

Na escola de Sobrado todos os días son especiais. Cada día é diferente ao anterior. Cada día hai unha sorpresa. Elas e eles xa o saben.

IMG_6090IMG_637220160920_10352720170619_123842                 Compartimos, reutilizamos, coidamos, gozamos!

Cada unha das accións, propostas, sorpresas están impregnados de temas transversais. A igualdade, a paz, o respecto polo medio natural, o desenvolvemento persoal, respecto pola familia, pola amistade pola cultura e as tradicións, o gusto pola lectura, o rexeitamento das violencias,.. Para que o imos celebrar de xeito puntual un día determinado se non é significativo para os nenos e nenas?

IMG_5970IMG_6326  IMG_6215 IMG_6347IMG_6008 IMG_6448               Leemos, observamos, manipulamos, experimentamos!

Participan nas festas e celebracións? Son realmente felices as nenas e os nenos nas festas? Son protagonistas na escola? As celebracións atenden ás diversidades e as especificidades de cada unha das nenas, nenos ou das súas familias? Cal é o papel do educador e da educadora na celebración? Como inflúe na actitude dos nenos e nenas que as familias estean nas celebracións da escola?…Estas son algunhas das cuestións que nos formulamos.

 

IMG_6424 IMG_6422 IMG_6573 20171205_112037           Inventamos, sentimos, coidamos!

O feito de coñecer o que ocorre na escola dende que os nenos e nenas entran ata que saen prodúcelles unha enorme tranquilidade. Fai efectivo o seu desenvolvemento en tódalas dimensións e permítelles construír os referentes afectivos con adultos e iguais, cos diferentes elementos, espazos, estruturas temporais, percepcións corporais, emocións, coñecementos e estratexias. E, se isto se da nun ambiente cheo de afecto, onde se potencie a súa autonomía e se favoreza o protagonismo das nenas e dos nenos durante tódalas as xornadas na escola, as aprendizaxes serán de maior calidade. Por todo isto, non celebramos!.

IMG_0108 20171222_103708             Vemos, oímos, sentimos e amamos!

Permitimos compartir todo isto coas familias e co entorno durante calquera dos momentos da xornada e calquera día do ano, sentadas na cadeira en calquera dos espazos, para observar mellor e non interromper o xogo delas e deles, que son os protagonistas reais da escola.

Observamos, escoitamos e desfrutamos.

* Dous agasallos para as nenas e os nenos, familias, compañeiras e compañeiros que facedes posible que esteamos orgullosos da nosa escola e que desexemos compartila. Felices festas e que teñades un próspero ano novo. Saudiños de Pily e David

Poñendo en valor a nosa cultura coa música de Ses e co conto do Apalpador

.

(Para poder ver o conto, tedes que marcar todo o enlace e abrir a ligazón)

http://pt.calameo.com/read/0004295847fa5af1395b5